ICT ประเทศเกาหลีใต้ กรณีศึกษาที่ไทยควรเอาเยี่ยงอย่าง

โดย
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.
[email protected]


ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการจัดอันดับ 1 ในฐานะมีระดับ ICT Development Index (IDI) สูงที่สุดในโลก โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เนื่องจากการตอบรับการใช้งาน (Adoption) เทคโนโลยี ICT อย่างรวดเร็ว คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นที่มีการวางเครือข่าย 3G เชิงพาณิชย์เป็นประเทศแรกของโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มต้นในการเชื่อมต่อบ้านเรือนของประชาชนด้วยเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber – optic cable) และทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีความจริงจังในการพัฒนานวัตกรรม ICT อย่างมากจนทำให้ Ecosystem ของ ICT มีความแข็งแกร่งมาก อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศมีขีดความสามารถเหนือชั้นคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบการศึกษา และภาครัฐ ตระหนักถึงการใช้งาน ICT จนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้าน ICT (ICT culture) เป็นผลให้ประชาชนในชาติตอบรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ได้โดยง่ายดาย

ในปีนี้ (2015) ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีค่า IDI สูงที่สุดในโลก โดยมีอันดับที่ 9 ในตัวชี้วัด access sub – index, อันดับที่ 4 ใน use sub – index และอันดับที่ 2 ใน skill sub – index และที่โดดเด่นคือ ประเทศเกาหลีใต้มีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดในโลก (98.49%) ความหมายคือ เกือบทุกครัวเรือนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเอง

2015-12-03_181929

ตั้งแต่ปี 2010 ประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มการวางโครงข่าย 4G LTE ครั้งแรกในกรุงโซลและเริ่มให้บริการในปี 2011 ในที่สุดก็ขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศภายในปี 2012 และ 2013 จนทำให้ประเทศเกาหลีมี LTE Data traffic ถึง 95% ของ Traffic รวมบนโครงข่าย mobile และเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 72.8% ในสิ้นปี 2013 ซึ่งถือว่าเป็นการ Switch over สู่ LTE Network เต็มรูปแบบ หลังจากนั้นเพียง 2 ปี บริษัท SK Telecom ได้เริ่มวางระบบ LTE Advanced Network ซึ่งมีความเร็วในการส่งข้อมูลถึง 2 เท่าของระบบ LTE เดิม ต่อมาในเดือนเมษายน 2014 จำนวน Traffic กว่า 77% บนโครงข่ายทั้งหมดเป็น Traffic ของ LTE และ LTE Advanced Network โดยที่ประเทศเกาหลีมีตัวเลขการเข้าถึงโมบายบรอดแบนด์ (Mobile – broadband penetration) สูงถึง 97.7% ตั้งแต่ปี 2010 แล้ว จนทำให้ในปัจจุบันโครงข่ายครอบคลุมเกือบ 100% ทำให้การพัฒนาโครงข่ายจึงมุ่งเน้นไปที่ความเร็วของการส่งข้อมูล และคุณภาพการให้บริการของโครงข่ายมากกว่าการขยายโครงข่าย

south-korea-cloud

ประเทศเกาหลีใต้ในอดีต ก็เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มาวันนี้ประเทศเกาหลีใต้ได้ยืนอยู่บนแท่นของประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพและครอบคุมประชากรเกือบ 100% จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เป็นโครงสร้างพื้นฐานในระดับยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยควรศึกษาให้ถ่องแท้ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างระบบ ICT เพื่อนำเอาบทเรียนแห่งความสำเร็จดังกล่าวมาเป็นเยี่ยงอย่างในการพัฒนาชาติของเราต่อไป