สัมภาษณ์

รู้จักเธอให้มากขึ้น แบไต๋ชวนคุยกับ “Syd Weiler” ผู้สร้างนกม่วงจิกร็อค Trash Doves