AIS Business เผย Covid-19 เร่งให้องค์กร ขนาดเล็กและใหญ่ต้อง Transform ตัวเองอย่างรวดเร็ว

AIS Business จัดงานสัมมนา “AIS Business Digital Future 2021” ในรูปแบบ Virtual Conference  ในวันที่ 19 พ.ค. 2021 ที่ผ่านมา โดยงานนี้ AIS ได้ร่วมกับพาร์ตเนอร์ ผู้นำจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, National Digital ID (NDID), Microsoft Thailand, SC Asset Corporation, Toyota Motor Thailand, Palo Alto, VMware, BOSCH, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, SCN, datafarm, Gorilla และ Opsta  มาร่วมแชร์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดิจิทัลแห่งปี 2021 สำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม มีลูกค้าจากองค์กรชั้นนำในประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน 

สำหรับงานสัมนา “AIS Business Digital Future 2021” มี Session ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลใหม่ ๆ หลากหลายหัวข้อ เช่น

 • How Business Landscape Change after PDPA ภาคธุรกิจต่าง ๆ อาจเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กันบ้างแล้ว แต่หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร? แล้วใช้กับธุรกิจอะไรบ้าง? รับฟังแนวคิดดี ๆ จากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและทีมงาน AIS
 • Offense x Defense : Cyber Security in Two Way ให้แนวคิดใหม่ ๆ จาก Datafarm ในการป้องกันภัยทางไซเบอร์แบบสองทางทั้งเชิงรุกและตั้งรับที่จะทำให้ธุรกิจก้าวนำหน้าการคุกคาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เปลี่ยนรูปแบบไปจนไม่อาจใช้มุมมองแบบดั้งเดิมมาป้องกันได้อีกต่อไป
 • Why Next Gen Security will Become a Single Edge ให้ข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป การป้องกันที่กระจัดกระจายกันอาจไม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจยุคใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดการความปลอดภัยใหม่แบบ Single Edge จาก Palo Alto Networks
 • Accelerate Your App and Cloud Transformation with VMware Tanzu AIS และ VMware แนะแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรและธุรกิจสามารถสร้าง Application ให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักๆ คือ
  • เราจะช่วยให้การบริหารจัดการ Infrastructure ให้มีความง่ายต่อการบริหารจัดการและปลอดภัย
  • ในส่วนของการ Develop Applications เราจะช่วยให้ท่านสามารถ roll out application ได้เร็วและง่ายขึ้น 
 • Transform Your Organization into DevSecOps Culture: A New Era of Infrastructure โดยทีมงานจาก Opsta เผยแนวคิด DevSecOps ที่จะมาช่วยพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำการแทรกกระบวนการทำ Security เข้าไปยังทุกส่วน ซึ่งจะโฟกัสไปที่การร่วมมือกันระหว่าง Developer Team, Security Team, และ Operation Team รวมถึงการนำเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ เข้ามาช่วยในการทำงาน และเสริมด้วยการทำ automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมให้มากยิ่งขึ้น
 • Why Automation is the NEXT Frontier of Enterprise ธุรกิจไทยจะนำ Automation มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร การทำอย่างไรให้ธุรกิจมีการใช้ระบบ Automation มากขึ้นในยุคปัญญาประดิษฐ์ RPA และ RPA ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างไรและยังช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
 • Enterprise 5G Private Network & Edge Computing พูดถึงความสามารถและระบบนิเวศใหม่ ๆ ของ 5G รวมถึง “Private Network” และ “Edge Computing” เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ SNC และ Bosch ในฐานะผู้นำด้านการผลิตอัจฉริยะ 4.0 จะแบ่งปันวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ของการนำ 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาสู่การเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจ 
 • Is 5G Ready for Smart Manufacturing:  How does 5G Transform the Factory Automation นำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ / กระบวนการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน, เพิ่มผลผลิต, ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ต่ำลง 
 • Enhancing the Development of Living Solution with Digital Ecosystem แนะนำแนวทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่ SC Asset ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เปลี่ยนองค์กรจาก “Property Developer” เป็น “Living Solutions Provider” และประสบการณ์ Transform ธุรกิจด้วย Digital Ecosystem
 • Connected Automotive & Ecosystems in Thailand โตโยต้า แบ่งปันวิสัยทัศน์และอนาคตของเทเลเมติกส์และบริการดิจิทัลที่จะเข้ามาเสริมสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับธุรกิจยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • AI-Vision Evolution in Property & Retails ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI-Vision โซลูชันที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ใช้ AI วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหาและติดตามผู้คน ยานพาหนะ และสิ่งของ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับใช้ เพื่อ transform การดำเนินงานและการทำธุรกิจ โดย Gorilla Technology Group
 • Digitalizing Your Business with Digital ID.- Case of Kiatnakin Phatra Bank and AIS สรุปการใช้เทคโนโลยี Digital Identity ในไทยจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จะทลายกำแพงอุปสรรคให้ธุรกิจสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิตอลได้
คุณ ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Enterprise Business Officer แห่ง AIS

นอกจาก Session ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระและให้ความรู้แล้ว ทางด้านทีมผู้บริหารจาก AIS Business คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย  หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้อัปเดตสิ่งต่าง ๆ ที่ทีมงาน AIS ได้ทำในช่วงปี 2020 – 2021 ที่ผ่านมา เนื่องจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมและธุรกิจ  AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลจึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในโครงการต่าง ๆ เช่น จัดตั้ง ร.พ.สนาม, AI-CT Scan ปอด, อสม.ออนไลน์, Telemedicine, Phuket Yacht Quarantine และล่าสุด V-Avenue ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ในสถานการณ์ปัจจุบัน AIS มองว่าการระบาดของ COVID เป็นตัวเร่งให้องค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต้อง transform ตัวเองอย่างรวดเร็ว และพบว่าองค์กรในกลุ่มผู้นำทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้มีแนวโน้มจะฟื้นตัวกลับมาที่ระดับเดิมก่อน COVID ได้ภายใน 2 ปี (2020 – 2022) และทิ้งห่างองค์กรในกลุ่มผู้ตามไปได้มากขึ้นกว่าที่เคย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในตอนนี้ นอกจากจะส่งเสริมการทำงานให้กับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัดเพราะมีโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหา

ในส่วนของ AIS ได้ transform ตัวเองจาก Telecom Service Provider มาสู่ Digital Life Service Provider ด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้าง digital platform สำหรับให้บริการ FBB, Enterprise และบริการดิจิทัลอื่น ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเปลี่ยน culture การทำงานของพนักงานโดยนำหลักการ FIT-FUN-FAIR มาปรับใช้เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่การทำงานที่เข้าใจและตอบสนองลูกค้าได้แบบ 360 องศา

AIS ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลกว่า 1.1 ล้านล้านบาท และมีบริการที่หลากหลายสำหรับลูกค้าองค์กร อาทิ วางเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 77 จังหวัด และด้านรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ รวมถึง platform และ solutions สำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ, วางโครงข่ายสื่อสารข้อมูลผ่านไฟเบอร์ออปติก (160,000 ก.ม.), ให้บริการระบบ Cloud และ Data Center และบริการ Managed Service ที่ช่วยดูแลจัดการให้ธุรกิจไม่ต้องกังวลใจกับการใช้งาน, บริการปกป้องความปลอดภัยด้านไซเบอร์แบบครบวงจร, สร้างและพัฒนาโซลูชัน IoT ในอุตสาหกรรม, ออกแบบโซลูชัน ติดตั้งและดูแลการทำงานของระบบ ICT ให้กับลูกค้าองค์กรได้ ทั้ง network, Cloud & Data Center, Security และ ICT ต่าง ๆ

นอกจากการลงทุนสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างแล้ว AIS จับมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง

 • Microsoft ร่วมมือกันทั้งในด้านโครงข่าย ด้วยการผสานเครือข่ายเอไอเอสเข้ากับระบบคลาวด์ระดับโลกของไมโครซอฟท์ (Edge node, Azure ExpressRoute) ด้านธุรกิจ (AIS เป็น Partner ทั้งในแบบ CSP & LSP) และการบริการลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจ SMB เพื่อมอบประสบการณ์ในการใช้งานบริการคลาวด์ที่เหนือกว่า
 • VMware – ร่วมให้บริการ Local Cloud service กับลูกค้าองค์กรมายาวนาน วันนี้ขยายขอบเขตจาก Infrastructure as a Service สู่ Container as a Service บนแพลตฟอร์ม VMware Tanzu ทั้งนี้ AIS ยังถือเป็นผู้ให้บริการ Cloud รายแรกในประเทศไทยที่สามารถให้บริการ DevSecOps Platform as a Service เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถส่งมอบ Applications ให้กับผู้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • Palo Alto – นำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์ความซับซ้อนของภัยคุกคามที่มากับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลได้ครบจบที่เดียว ได้แก่ การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลบน Cloud ด้วย โซลูชัน PRISMA, ดูแลความปลอดภัยในการเชื่อมต่อของเครือข่าย และ data center ด้วยโซลูชัน STRATA และตรวจสอบภัยคุกคามพร้อมแจ้งเตือนธุรกิจด้วยโซลูชัน CORTEX 

AIS นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการทำธุรกิจให้แก่พาร์ตเนอร์

 • การนำโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันด้าน 5G “Private Network” และ “Edge Computing” มาร่วมพัฒนา use case กับ Bosch และ SNC ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตอัจฉริยะ 4.0 ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ critical application ต่าง ๆ
 • ความร่วมมือกับ National Digital ID. (NDID) ในการนำเอาโซลูชันการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของ AIS ไปช่วยเสริมสร้าง digital journey ของลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินภัทร ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางของ AIS
 • SC Asset ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนองค์กรจาก “Property Developer” เป็น “Living Solutions Provider” ใช้บริการดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึง application platform จาก AIS เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Smart Village, Smart Building
 • Toyota ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม ที่จะก้าวข้ามจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ไปสู่ “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” Mobility Company ไว้วางใจเอไอเอสในการต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ internet ด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อม platform และบริการ telematics 

การที่องค์กรจะทำ Digital Transformation ให้สำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัย Ecosystem ที่ประกอบด้วยทั้งพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ และ พาร์ตเนอร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละธุรกิจ จึงขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วนมาร่วมเป็น พาร์ตเนอร์ กับ AIS ในการพัฒนาการทำ Digital Transformation ร่วมกัน

สนใจบริการจาก AIS Business ติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของท่าน หรือคลิก https://business.ais.co.th/