Connect with us

NewZorenSiA

หน่วยวิดีโอ/ภาพนิ่ง ประจำแบไต๋ไฮเทค พูดน้อยเขียนเยอะ สนใจ การถ่ายภาพ เกม กราฟฟิค ไอดอลญี่ปุ่น เพลงเจร็อคเป็นพิเศษ (แล้วไอทีหายไปไหน)

Stories By NewZorenSiA

Advertisement