Connect with us
NewZorenSiA

NewZorenSiA

หน่วยวิดีโอ/ภาพนิ่ง ประจำแบไต๋ไฮเทค พูดน้อยเขียนเยอะ สนใจ การถ่ายภาพ เกม กราฟฟิค ไอดอลญี่ปุ่น เพลงเจร็อคเป็นพิเศษ (แล้วไอทีหายไปไหน)

    Stories By NewZorenSiA

    Advertisement