ปิดดีล! GULF-Binance ร่วมทุนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

ปิดดีล! GULF-Binance ร่วมทุนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

‘กัลฟ์ อินโนวา’ ลงนามถือหุ้นใน ‘ไบแนนซ์’ เรียบร้อย พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุนธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และเตรียมขอใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับไบแนนซ์ (Binance) เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 กัลฟ์ อินโนวา ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Binance Capital Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนนั้นจะดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของไบแนนซ์ และเพื่อเป็นการต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของไบแนนซ์ (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น Utility Token เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการการใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-Level Cooperation) กับไบแนนซ์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

อนึ่ง Gulf International Investment (Hong Kong) Limited หรือ Gulf HK มีทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.36 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชน และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุน

เกี่ยวกับ Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จำนวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 2565

ทั้งนี้ Binance.US จะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร ทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2