ถอดหน้ากากอนามัย มิถุนายน หน้ากากอนามัย

นำร่องถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ เริ่มกลางเดือน มิ.ย. นี้ ยกเว้น 3 กลุ่มเสี่ยง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งการเตรียมการของพื้นที่เพื่อรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น และเตรียมปรับมาตรการสวมหน้ากากอนามัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่องและเร็วกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นตามเวลาที่วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้องมีการบริหารด้านสังคมร่วมด้วย โดยนำร่องกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน

สำหรับการปรับมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนั้น นพ.เกียรติภูมิ ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยทั้งหมด แต่ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ ได้แก่ พื้นที่ที่มีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำ มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์ และมีความพร้อมของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาล

แม้จะมีการปรับมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย แต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงแนะนำให้บุคคลใน 3 กลุ่มเสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยต่อไป ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  2. อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  3. กิจกรรมที่มีคนร่วมกันจำนวนมาก

“ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนสื่อสารไปถึงประชาชนให้ทราบการปฏิบัติตน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย” นพ.เกียรติภูมิ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี