luna terra classic

Bitkub ประกาศทบทวนคุณสมบัติเหรียญ LUNA เดิม หลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Exchange ออกประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการให้บริการ เหรียญ Terra Classic (‘LUNC’ หรือเหรียญ LUNA เดิม) ใน​ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Exchange

บิทคับ ออนไลน์ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานของเหรียญ Terra Classic เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ Supply เหรียญที่เกิดขึ้น และส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมาก จึงนำไปสู่การย้ายระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเหรียญ LUNC (เดิม) ไปยังระบบนิเวศของเหรียญ Terra 2.0 (‘LUNA’ หรือเหรียญ LUNA ใหม่) ซึ่งทำให้ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของเหรียญ LUNC ไม่มีความชัดเจน ได้แก่

  • ประโยชน์ในการใช้งานเหรียญ (Utility)
  • แผนการพัฒนาเหรียญในระยะยาว
  • แผนการบริหาร Node Validator ของ LUNC
  • ข่าวความไม่แน่นอนต่าง ๆ ของผู้ก่อตั้ง Terra
  • ข่าว Terra กำลังเตรียมถูกสอบสวนโดยหน่วยงานสืบสวนเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตาม บิทคับ ออนไลน์ ชี้แจงว่าได้ติดตามผู้ออกเหรียญในช่องทางทางการแล้ว เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ บิทคับ ออนไลน์ ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากทางผู้ออกเหรียญแต่อย่างใดในขณะนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาง Bitkub Exchange จึงขอแจ้งเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเหรียญ Terra Classic (LUNC) เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ และราคาอาจมีความผันผวนสูง

ที่มา: Bitkub

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส