The United States of America, the sanctions system and anti-Chinese maneuvres

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ สหรัฐฯ หมกมุ่นกับการคว่ำบาตร – ละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น

สำนักข่าวซินหัวรายงานถึงบทความคิดเห็นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวอิสราเอล ดีเฟนด์ (Israel Defense) ระบุว่า สหรัฐฯ หมกมุ่นกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว และเขตอำนาจรัฐนอกดินแดนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย

บทความคิดเห็นดังกล่าว เขียนโดย จิอันคาร์โล เอเลีย วาโลรี (Giancarlo Elia Valori) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี เปิดเผยว่าการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ ต่อคิวบา อิหร่าน เบลารุส และประเทศอื่น ๆ ทำให้หลายพื้นที่ทั่วโลกเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง พร้อมวิจารณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ หมกมุ่นกับการใช้มาตรการคว่ำบาตรประเทศอื่นเพื่อเป็นทางออกสำหรับปัญหาด้านนโยบายต่างประเทศเกือบทั้งหมด

จำนวนองค์กรและบุคคลที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีมากกว่า 9,421 แห่ง ในปีงบประมาณ 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 933 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2000

จิอันคาร์โล เอเลีย วาโลรี นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี

วาโลรี ยังกล่าวอีกว่าการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและการใช้เขตอำนาจรัฐนอกดินแดนของสหรัฐฯ บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ อย่างยิ่ง ทั้งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเหล่านั้น

ขณะเดียวกันวาโลรียังวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเกี่ยวกับจีนของสหรัฐฯ ซึ่งเขามองว่ามีแรงขับเคลื่อนจากแนวคิดยุคสงครามเย็นอันเป็นพิษ โดยชี้ให้เห็นถึงคำหลอกลวงของสหรัฐฯ ที่กล่าวอ้างว่าไม่มีเจตนาขัดขวางการเติบโตของจีน ทว่าใช้ทรัพยากรทั้งในและนอกประเทศ เพื่อควบคุมและปราบปรามคู่แข่งอย่างโหดเหี้ยม

“สหรัฐฯ พยายามขัดขวางบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนที่มีความสามารถการแข่งขันด้วยการคิดค้นข้อกล่าวหาทุกรูปแบบ โดยละเมิดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เศรษฐกิจตลาด และข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ” วาโลรีกล่าว

ทั้งนี้ วาโลรีกระตุ้นเตือนสหรัฐฯ ให้การรับรองต่อจีนว่าจะไม่มุ่งทำสงครามเย็นกับจีน ปฏิบัติตามหลัก 3 ประการของการเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบส่งผลดีต่อทุกฝ่าย รวมทั้งไตร่ตรองถึงกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ในอดีต

ที่มา : Xinhua, Israel Defense

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส