จับตาโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่ BN.1 พบติดเชื้อในไทยแล้ว 5 ราย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ (Center for Medical Genomics) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ U.S. CDC ว่า กำลังติดตามโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่ BN.1 ซึ่งถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ย่อยลำดับที่ 6 ที่สหรัฐฯ ต้องเฝ้าติดตาม โดยในประเทศไทยมีการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 5 ราย และมีความเป็นไปได้ที่อาจระบาดแทนที่สายพันธุ์ BA.5

จากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมโควิดโลก หรือ GISAID พบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ BN.1 ในไทย จากผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 5 ราย ถือเป็นสายพันธุ์ย่อยลำดับที่ 3 ที่ไทยควรเฝ้าติดตาม (ลำดับที่ 1 คือ BA.5 และลำดับที่ 2 คือ BA.2.75)

ทั้งนี้ โอไมครอนสายพันธุ์ใหม่ BN.1 ในไทยมีความได้เปรียบในการเติบโตและแพร่ระบาดเหนือกว่าโอไมครอนสายพันธุ์ BA.5 ถึง 131% และเหนือกว่าโอไมครอนสายพันธุ์ BA.2.75 ประมาณ 47% จึงมีความเป็นไปได้เช่นกันที่โอไมครอนสายพันธุ์ใหม่นี้ จะระบาดมาแทนที่โอไมครอนสายพันธุ์ BA.5 เมื่ออ่อนกำลังลง

สำหรับโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่นี้ มีชื่อเต็มว่า B.1.1.529.2.75.5.5.1 เป็นทายาทของโอไมครอนสายพันธุ์  BA.2 ซึ่งมีศักยภาพสูงในการหลบหนีภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการติดเชื้อ และการฉีดวัคซีน 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ BN.1 ยังไม่ดื้อต่อยาแอนติบอดีสำเร็จรูป ‘อีวูชีลด์’ (Evusheld) มากนัก

ที่มา : Center for Medical Genomics

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส