pm 2.5 air pollution in bangkok, thailand

กทม. ขอความร่วมมือ WFH หลังคาดการณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 สูงต่อเนื่อง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวันนี้ (1 ก.พ. 66) ค่าฝุ่นสูงขึ้นในระดับสีแดง คือ มากกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 พื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ส่งผลให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวมากขึ้น ประกอบกับคาดการณ์ว่าแนวโน้มฝุ่นจะมีค่าสูงต่อเนื่องในช่วงวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 และการหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว จึงดำเนินการตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่

ขอความร่วมมือ WFH

กรุงเทพมหานครขอขอความร่วมมือให้บริษัทเอกชนจัดสรรการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการเดินทาง ในขณะที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครขอให้ Work From Home (ยกเว้นส่วนที่ให้บริการประชาชน) และสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และเด็กเล็ก ซึ่งไวต่อฝุ่น PM 2.5 ทางกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย และลดกิจกรรมภายนอกอาคาร นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้ศูนย์บริการสาธารณะสุขทั้ง 69 ศูนย์ และ อสส. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เช่น การแจกหน้ากากอนามัย, ให้คำแนะนำ และเฝ้าระวังอาการ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากครูและบุคลากรในสังกัดฯ ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว และสามารถช่วยดูแลเด็กได้ โดยไม่เป็นภาระกับผู้ปกครอง เช่น ให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา, งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด, ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อลดฝุ่น หรือนักเรียนสามารถเลือกอยู่บ้านแบบสมัครใจได้ หากที่บ้านมีพื้นที่ปลอดฝุ่น

สถานที่ก่อสร้าง

construction size in bangkok

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในกำกับทุกแห่ง ควบคุมการเกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการขนส่งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้ผู้อำนวยการเขตกวดขันและดูแลงดการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาหญ้าและการเผาขยะ

การเดินทาง

นอกเหนือจากการขอความร่วมมือ Work From Home เพื่อลดการเดินทางแล้ว กรุงเทพมหานครยังประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กวดขันการจอดรถในที่ห้ามจอดบนถนนสายหลักและสายรองตลอดเวลา และการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนใช้บริการรถขนส่งมวลชน และกวดขันไม่ให้รถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าไอเสียเกินมาตรฐานมาวิ่งบนท้องถนนอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK และเว็บไซต์ www.airbkk.com รวมถึง LINE Alert บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ที่พัฒนาและดำเนินการโดย LINE ประเทศไทย ที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

LINE Alert PM 2.5