1 จังหวัด 1 เมนูอาหารถิ่น
ข้าวยำโจรหรือข้าวยำคลุกสมุนไพร อาหารถิ่นประจำจังหวัดยะลา

สวธ. เคลียร์ดราม่า! 1 จังหวัด 1 เมนูอาหารถิ่น หวังรวบรวมรสชาติที่กำลังเลือนหาย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ประกาศรายชื่อผลคัดเลือก “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ… ที่หายไป” ประจำปีงบประมาณ 2566 และมีข้อสังเกตเรื่องรายชื่ออาหารของบางจังหวัดที่คนท้องถิ่นไม่รู้จักนั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้อยู่คู่กับอาหารไทยและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย โดย สวธ. ได้ประสานงานกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหาย หากินได้ยาก เพื่อยกระดับ พัฒนา และสร้างสรรค์ให้เป็นอาหารประจำจังหวัด

รวมถึงจัดทำเป็นสำรับอาหารประจำภาคทั้ง 4 ภาค เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารถิ่นทั้งคาวหวาน ซึ่งมีสรรพคุณหลากหลายทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ สมุนไพร ด้านวิธีการปรุง เคล็ดลับ และประวัติความเป็นมา เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหาร โดยต่อยอดจากวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรชุมชน

สำหรับการประกาศเมนูอาหารทั้ง 77 รายการ โดยมีอาหารบางชนิดที่คนในท้องถิ่นไม่รู้จัก หรือไม่เคยพบเห็น หรือสัมผัสมาก่อน ถือเป็นสิ่งที่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ การค้นหาเมนู “รสชาติ… ที่หายไป” ถือเป็นการปลุกกระแสให้คนในท้องถิ่นหันมาสนใจ และสร้างความเข้าใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น ๆ

ทั้งนี้ วันที่ 21 กันยายน 2566 สวธ. จะมีการจัดกิจกรรมประกาศยกย่องเมนูอาหารถิ่นทั้ง 77 รายการอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารถิ่นทุกจังหวัดมาให้ความรู้ และสาธิตกระบวนการทำอาหารทุกเมนู จากนั้นจะมีการยกระดับการเผยแพร่เมนูอาหารถิ่นสู่ระดับสากลต่อไป

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส