Bitkub เพิกถอน Binance USD ออกจากกระดานซื้อขาย 21 ก.ย. นี้ เพราะคุณสมบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

บิทคับ (Bitkub) กระดานเทรดคริปโทของไทย ประกาศจะเพิกถอน (Delist) เหรียญ Binance USD (BUSD) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist) บนสัญลักษณ์ของเหรียญ BUSD ตั้งแต่วันนี้ (8 กันยายน) เป็นต้นไป และจะยุติให้บริการซื้อขายวันที่ 21 กันยายนนี้

ทางบิทคับประกาศบนเว็บไซต์ว่า ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ Paxos Trust Co., Ltd. (Paxos) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกเหรียญ Binance USD (BUSD) (สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำประกันมูลค่าเทียบเท่ากับ USD (1:1) หรือ Stablecoin) หยุดดำเนินการออกเหรียญเพิ่ม เนื่องจากประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมายนั้น 

ทาง บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับประกาศของ Paxos เกี่ยวกับแผนการหยุดให้บริการเหรียญ BUSD ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นควรให้เพิกถอน (Delist) เหรียญ BUSD ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เนื่องจากคุณสมบัติของเหรียญไม่เป็นไปตามนโยบายการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อีกต่อไป

ซึ่งสำหรับใครที่มีเหรียญ BUSD ไว้ในครอบครอง ทางบิทคับแนะนำว่าให้ควรรีบจัดการบริหารเหรียญนี้ให้ดี ก่อนที่บิทคับจะเพิกถอนเหรียญดังกล่าวออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

โดยกำหนดการเรื่องการเพิกถอนเหรียญ BUSD มีไทม์ไลน์ ดังนี้

  • การซื้อขายเหรียญ BUSD บิทคับจะให้บริการถึง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น.
  • การถอนเหรียญ BUSD ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.
  • ทั้งนี้ หากใครไม่สามารถถอนเหรียญ BUSD ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้ทันภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อ Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือได้

ทั้งนี้ บิทคับทิ้งท้ายว่า กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการให้บริการของผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศจากผู้ให้บริการหลักของเหรียญ BUSD และประกาศของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่มา: Bitkub

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส