ศบค.ระบุ ฉีดแอสตรา-ซิโนแวคแบบไขว้ ได้ภูมิขึ้นสูงถึง 4 เท่า

วันนี้ ทางนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ออกมาแถลงถึงผลลัพธ์การฉีดวัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพบว่าผลการฉีดวัคซีนไขว้เข็ม 1 และ 2 ระหว่างซิโนแวค-ซิโนแวค จำนวน 79 คน พบภูมิขึ้น 1,006 ส่วนกลุ่มที่ฉีดแอสตรา-แอสตรา จำนวน 80 คน พบภูมิ 1,207 และอีกกลุ่มคือซิโนแวค-แอสตรา จำนวน 77 คน พบกระตุ้นภูมิ 3,962 ซึ่งนับว่าแบบสุดท้ายเป็นตัวเลขที่สูงกว่าแบบอื่นถึงกว่าเกือบ 4 เท่า

นพ.ทวีศิลป์กล่าวเพิ่มว่าที่ประชุมวางเป้าหมายฉีดวัคซีนอย่างน้อย 10 ล้านโดสในเดือน ก.ย. โดยจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์เป็นอันดับต้น ๆ ก่อน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในเดือน ก.ย. นั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ในทุกจังหวัด

โดยมติที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้จัดหาวัคซีนในเดือนส.ค.และก.ย. ประกอบด้วยจองซื้อจากบริษัทไฟเซอร์เพิ่มอีก 10 ล้านโดส (ผ่านศบค. 1 ส.ค.64) ให้องค์การเภสัชกรรม และจะมีการจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีก 12 ล้านโดสและให้เจรจาจัดหาวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส ภายในปี 64

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส