คนละครึ่ง
Photo Created by tirachard

คนละครึ่งเฟส 4 รายเก่ายืนยันสิทธิ์-รับเงิน 1,200 บาท เริ่ม 1 ก.พ. นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) จะเริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (โครงการคนละครึ่งที่สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564) จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์2565 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 4 นี้ จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 โดย ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ระยะที่ 4 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่งที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยอมรับตามเงื่อนไข สามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน 200 บาทต่อคน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกัน

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส