“THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023” ถอดบทเรียน “คน” เปลี่ยนเกม เพื่อทะยาน สู่เส้นทางแห่งอนาคต

The People สื่อชั้นนำรุ่นใหม่จัดเวทีเสวนาฟังแนวคิดผู้นำหลากหลายวงการระดับประเทศ “THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023” ถอดบทเรียน “คน” เปลี่ยนเกม เพื่อทะยาน สู่เส้นทางแห่งอนาคต

นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ร่วมก่อตั้ง The People ได้เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา The People ได้นำเสนอเรื่องราวของคนมากกว่า 5,000 เรื่องราวด้วยเนื้อหาที่มีความสร้างสรรรค์ และศิลป์ของการเล่าเรื่อง”

“วันนี้ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปี 6 The People ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังความเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง นี่จึงเป็นเหตุผลของการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ และเราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนการขับเคลื่อนของประเทศมาถ่ายทอดแนวคิด, มุมมอง, ความรู้ และประสบการณ์นำไปสู่การถอดบทเรียนจาก “คน” “

การเปิดเวที THE PEOPLE TALK ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ในหัวข้อ “การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนโลกที่เปลี่ยนเร็ว” ได้กล่าวว่า “การเป็นผู้นำที่อยู่บนโลกของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจำเป็นต้องมีความฝัน และลงมือทันทีพร้อมกับมีความเชื่อ ตั้งใจ อดทน สติ และรับฟังข้อมูลแบบเปิดกว้าง อีกทั้งการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคน ๆ เดียวต้องมีทีมซัปพอร์ตที่ดีด้วย”

ต่อมาในช่วง “Visionary Leadership Talk” ถอดบทเรียน ‘คน’ เปลี่ยนเกม ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อทะยานสู่เส้นทางแห่งอนาคต ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชนดังต่อไปนี้

นายสันติ  โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “เปลี่ยน ‘เกม’ สู่การเป็นกีฬาอาชีพ” ได้กล่าวไว้ว่า “สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนั้นถือกำเนิดมาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนในวงการเกมเข้าด้วยกัน และช่วยผลักดันให้การเล่นเกมนั้นกลายเป็นกีฬาอาชีพประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล พร้อมกับปั้นคนไทยเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับโลก”

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในหัวข้อ “Change สตาร์ทอัปไทยให้ขึ้นทำเนียบ ยูนิคอร์น” ได้กล่าวไว้ว่า “ในตอนนี้กรุงศรีฟินโนเวตได้ลงทุนกับสตาร์ทอัพมากกว่า 23 แห่ง และ 3 ยูนิคอร์น Grab, Flash Express และ Klook แต่ความท้าทายของสตาร์ทอัปในตอนนี้คือ นักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในบริษัท  Venture Capital (VC) และไม่เลือกลงทุนกับสตาร์ทอัปช่วงเริ่มต้น (Early State) ทำให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตเป็นยูนิคอร์นได้น้อยมาก ๆ “

“ตัดภาพมาที่ประเทศไทยเรานั้นมีโปรแกรมเมอร์โดยรวมประมาณ 50,000 คนเท่านั้น แต่ประเทศเวียดนามข้างบ้านเรานั้นมีโปรแกรมเมอร์มากถึง 500,000 คนต่างกันถึง 10 เท่าจึงทำให้สตาร​์ทอัพไทยนั้นคิดอะไรใหม่ ๆ ได้แต่สร้างออกมาไม่ได้เลย นี่จึงทำให้กรุงศรีฟินโนเวตจะลงทุนในสตาร์ทอัปไทยอยู่ในช่วง Early-State มากกว่า 20 บริษัทในปีหน้าส่งเสริมให้ไทยสตาร์ทอัปไทยเติบโต และผลักดันไทยก้าวสู่ยุค 4.0 และ 5.0 ได้อย่างรวดเร็ว”

สินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในหัวข้อ “Greener and Smarter Tomorrow” ได้กล่าวไว้ว่า “กลุ่มบ้านปูมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การผลิตพลังงานสะอาด และลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตพลังงานให้ได้มากที่สุด พร้อมกับเปลี่ยนถ่ายบริษัทสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งในตอนนี้บริษัทได้ดำเนินกิจการใน 7 ประเทศ และกำลังเพิ่มสหรัฐอเมริกาเข้ามา ทั้งนี้อีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือผลักดันเรื่อง Net Zero พันธกิจนี้จะสำเร็จได้ต้องปลูกฝังกับคนภายในองค์กรให้ได้เสียก่อน ซึ่งคนภายในบ้านปูต้องรู้จักการทำงานแบบยืดหยุ่น (Resilience)”

และ นายอดิทิพ ภาณุพงศ์ Industry Head, Strategic Partnerships, Google ประเทศไทย ในหัวข้อ “How AI is a game changer for user, business and society” ได้กล่าวไว้ว่า “จากผลสำรวจของ McKinsey & Co พบว่า AI นั้นสร้างผลกระทบกับการสร้างรายได้จากการตลาด และขายมากที่สุด ดังนั้นพวกเราต้องมาทำความเข้าใจว่าระบบ AI นั้นจะมาช่วยการขายในปัจจุบันได้อย่างไรส่งเสริมผู้บริโภคอย่างถูกวิธี และเวลาพร้อม ๆ กัน สื่งที่ AI ช่วยได้มากที่สุด”

ปิดท้ายเวทีเสวนา THE PEOPLE ด้วยช่วง Panel Discussion ในหัวข้อ “CHANGE อย่างไรให้ก้าวนำโลก” ดำเนินการช่วงโดย คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ มีผู้บริหารบริษัททั้ง 4 ท่านที่จะมาให้ความรู้ดังต่อไปนี้

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ได้กล่าวว่า “โลกในวันนี้ไม่ใช่โลกของ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือ ปลาเร็วกินปลาช้าอีกต่อไป แต่เปรียบเสมือนปลาโอลิมปิก ปลาซีเกมส์แทน เพราะในตอนนี้เป็นโลกของการแข่งขันแบบไร้พรมแดนไม่ว่าการแข่งขันได้ต้องมีมาตรฐานระดับโลกทั้งนั้น ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องหา A Player เข้ามาในองค์กรหรือคนที่มีทักษะขั้นสูงเข้ามาให้ได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเป็น Game Changer ในอนาคต”

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (Smart Facility Managementแบบครบวงจร ได้กล่าวว่า “ท่ามการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้รู้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างโลกดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเรื่องของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทุกคนยังต้องเผชิญกับ BANI World หรือโลกที่มีความเปราะบาง (Brittle), ความกังวล (Anxious), ความสัมพันธ์ซับซ้อน ไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear) และเข้าใจยาก (Incomprehensible) ผู้นำองค์กรจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกลถึงการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น และสื่อสารที่ดีกับคนในองค์กร”

นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางได้กล่าวว่า “ทุกวันนี้การมองโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างชิ้นเชิงมีอะไรหายไปจะต้องมีสิ่งใหม่มาแทนที่ ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องมองหา และปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องดูแต่เรื่องกำไรอย่างเดียว แต่ต้องวางเป้าหมายระยะยาวมองไปถึงคนในองค์กร และลูกค้า ซึ่งมุมมองนี้จะไปเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรได้”

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงที่สร้างความแตกต่างอย่างมีคุณค่าได้กล่าวว่า “ในตอนนี้ไทยกำลังเผชิญกับประชากรที่ลดลง และไทยกำลังเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย และโลกกำลังก้าวสู่ยุคการปรับความต้องการเฉพาะบุคคล ส่งผลให้เกิดความ Personalization มากขึ้น เห็นได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บ้านแต่ละรุ่นต้องมีการออกแบบให้คนหลายเจนอยู่ร่วมกันได้ หากต้องการมองหาความสำเร็จจำเป็นจะต้องไม่ยึดกับสูตรเดิม ๆ อีกต่อไป”

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส