วิธีการใหม่ในการตรวจมะเร็ง ภายใน 10 นาที!

นักวิจัยได้ทำการศึกษา DNA ของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง พวกเขาพบว่าเซลล์มะเร็งนั้นมีลักษณะโครงสร้าง DNA คล้ายกับทอง! และลักษณะนี้ปรากฏในเซลล์มะเร็งทุกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดก็ตาม เมื่อรู้อย่างนี้ นักวิจัยจึงได้ออกแบบการทดลอง โดยการใช้อนุภาคทองระดับนาโนในการตรวจหาเซลล์มะเร็ง หากพบเซลล์มะเร็งมันจะเปลี่ยนสี มันเป็นวิธีการตรวจที่ง่ายและรวดเร็วมาก เพราะการตรวจนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น ศาสตราจารย์อาวุโส Matt Trau ของมหาวิทยาลัย Queensland กล่าว

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ความสนใจไปที่ “epigenome” สารเคมีที่ทำหน้าที่ในการ ‘เปิด’ หรือ ‘ปิด’ ยีนโดยไม่ได้รบกวนการเรียงลำดับของยีน มันจะส่งผลต่อการอ่านรหัสพันธุกรรมเท่านั้น ยกตัวอย่างการทำงานของ epigenome ใน DNA methylation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโมเลกุล DNA เจ้า epigenome จะเข้าไปปรับเพื่อไม่ให้ยีนบางตัวแสดงลักษณะออกมาทำให้การจัดเรียงตัวของ DNA methylation

ก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเซลล์มะเร็งมี DNA methylation ต่างจากเซลล์ปกติ ดังนั้น methylscape (การจัดเรียงตัวของกลุ่ม Methyl) จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่านั่นคือเซลล์มะเร็ง

นักวิจัยจึงให้ความสนใจไปที่ methylscape ในมะเร็งและพบว่า มันทำให้ DNA เกิดการแตกหัก และเมื่อจำลองโครงสร้างนาโนออกมาเป็นแบบ 3 มิติแล้ว มันมีโครงสร้างคล้ายกับทอง ซึ่งต่างจาก DNA ปกติ ดังนั้นนักวิจัยจึงได้พัฒนาวิธีตรวจที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการตรวจ DNA ของมะเร็งในการยึดติดกับทองคำ ในการทดสอบเราสามารถใช้ DNA จากเลือดได้เลย และในการทดลองในตัวอย่าง 200 คน พบว่ามันได้ผลถึง 90%

ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงปริมาณ DNA มะเร็งที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน และยังไม่สามารถระบุชนิดมะเร็งได้ แต่นักวิจัยก็คาดหวังว่า ในอนาคตนักวิจัยจะสามารถพัฒนาวิธีการตรวจนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง