สมองสามารถเรียนรู้เมื่อหลับได้จริงหรือ?

ในทุกๆวันนี้เราใช้เวลา 1 ใน 3 ของวันไปกับการนอน (สำหรับคนที่นอน 8 ชม.) ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่า ‘เราสามารถเรียนรู้ทักษะ หรือภาษาใหม่ๆ ตอนหลับได้หรือไม่’

คำตอบของเราก็คือทั้ง ‘ใช่’ และ ‘ไม่’ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียนรู้ ย้อนกลับไปในงานวิจัยจำนวนมากก่อนหน้านี้ พวกเขาลองใช้การพูดหรืออ่านข้อมูลต่างๆ ให้สมองของอาสาสมัครเกิดการซึมซับข้อมูลเข้าไปแต่มันไม่ได้ผล มันจึงไม่สนับสนุนความคิดที่ว่าเราสามารถเรียนรู้ผ่านการนอนหลับได้ และหลังจากที่พวกเขาลองใช้คลื่น EEG สแกนสมองของอาสาสมัครตอนนอน พวกเขาต่างลงความเห็นว่าการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเพียงแค่การรบกวนเวลาพักผ่อนของสมองเท่านั้นความคิดนี้จึงถูกพับเก็บไป

แต่งานวิจัยนี้ก็ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ เมื่อมีนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าในความเป็นจริงแล้ว สมองเราไม่ได้หลับไปทั้งหมดยังมีสมองบางส่วนที่ทำงานอยู่จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างที่หลับ สมองที่พวกเขาสนใจคือส่วน Hippocampus ที่มีหน้าที่ควบคุมเรื่องความทรงจำระยะยาว และพฤติกรรมของมนุษย์ พวกเขาทำการทดลองโดยการให้อาสาสมัครนอน และปล่อยกลิ่นปลาเน่าๆออกมาหลังจากที่ส่งเสียงสัญญาณ และเมื่ออาสาสมัครตื่นนอน นักวิจัยได้ลองส่งเสียงสัญญาณดังกล่าวอีกครั้ง พบว่าอาสาสมัครกลั้นหายใจทันที

นอกจากนี้เมื่อพวกเขาทดลองการเรียนรู้การนอนหลับในอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ พวกเขาพบว่าอาสาสมัครมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ลดลง (ในการทดลองนักวิจัยใช้วิธีการปล่อยกลิ่นบุหรี่พร้อมกับกลิ่นเน่าเสียให้อาสาสมัครดมตอนหลับ แต่นักวิจัยได้ทิ้งข้อความเล็กๆไว้ด้วยว่า วิธีการนี้จะไม่ได้ผลเมื่ออาสาสมัครไปยืนสูบบุหรี่ใกล้ถังขยะ เพราะสมองจะเริ่มเข้าใจแล้วว่ากลิ่นบุหรี่ และกลิ่นเน่าเสียไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน) ไม่พียงเท่านั้นนักวิจัยยังลองทำการทดลองการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ผ่านการนอนหลับอย่างเช่น บอกอาสาสมัครตอนนอนว่า Guga คือ ช้าง และเมื่อทดสอบตอนตื่นพบว่าอาสาสมัครสามารถบอกได้ว่า Guga หมายความว่าอะไร

ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสรุปไว้ว่า เราไม่สามารถเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนผ่านการนอนหลับได้ แต่เราสามารถเรียนรู้การปรับเปรียนพฤติกรรม หรือ Basic form of learning ตอนหลับได้

อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะยังไม่คุ้มที่เราจะรบกวนการพักผ่อนของสมองด้วยการเรียนรู้คำศัพท์เพียงไม่กี่คำในตอนนอน เพื่อแลกกับการนอนที่มีคุณภาพ แต่สำหรับการรักษาในบางโรค หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาบางประเภท การเรียนรู้ผ่านการนอนหลับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อความปลอดภัยในการรักษา และไม่แน่ว่าในอนาคตนักวิจัยอาจจะค้นพบวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มก็ได้

อ้างอิง