HANGZHOU, CHINA - SEPTEMBER 01: A customer purchases goods via Alipay which could collect money through recognizing customers' identity at KFC's KPRO restaurant on September 1, 2017 in Hangzhou, Zhejiang Province of China. Alipay uses face recognition system to collect money when customers take commodities to pass through a payment gateway. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

ระบบ Alipay เพิ่มฟิลเตอร์สแกนใบหน้า หลังผลสำรวจจากผู้ใช้บอกว่าพวกเขาดูน่าเกลียดเกินไป!

เราทุกคนรู้ดีว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังเอิญเปิดกล้องหน้าขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว เราจะได้ภาพ เออ… จะว่าอย่างไรดี เป็นภาพหน้าของเรามุมเสยบ้าง มุมเงยบ้าง หรือหน้าสด แล้วลองจินตนาการว่าคุณจะเห็นภาพเช่นนั้นทุกครั้งที่คุณทำการชำระเงินสิ แค่คิดก็เหนื่อยใจแล้ว

แต่ระบบ e-wallet ของอาลีบาบา Alipay ในประเทศจีนเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี จึงเปิดตัวระบบเพิ่มฟิลเตอร์เสริมความงามให้กับคุณ เมื่อคุณต้องชำระเงินผ่านระบบจดจำใบหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของ Sina พบว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า พวกเขาดูน่าเกลียดเกินความเป็นจริงในระบบชำระเงินที่ใช้การยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยีจดจำใบหน้า เมื่อผลสำรวจมาแบบนี้ อาลีบาบาก็ไม่เพิกเฉย ทางบริษัทจึงได้ทำการประกาศปรับปรุงระบบ Alipay ผ่านเว็บ Weibo และจะทำการอัปเดทไปที่รานค้าภายในหนึ่งสัปดาห์

หลายคนอาจเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลเตอร์ให้แก่ภาพใบหน้าของบุคคล แต่การใส่ฟิลเตอร์ใบหน้าก็ทำให้ผู้ใช้หลายคนมีความสุข และความมั่นใจมากขึ้นเมื่อพวกเขาต้องใช้งานการสแกนใบหน้าเพื่อจ่ายเงิน

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส