แผนที่ติดตามเชื้อไวรัสโคโรนา

ติดตามการแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนา” อย่างใกล้ชิดในแผนที่

ในช่วงนี้ เราน่าจะได้ยินข่าวผู้ติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” จนเสียชีวิต มาเยอะพอสมควร ทั้งที่ประเทศต้นทาง ประเทศจีน และประเทศไทยบ้านเรา ก็มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นในช่วงนี้

ล่าสุดทีมจาก Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ได้พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลก ให้เราสามารถติดตามรายงานการแพร่ระบาดได้ตลอดเวลา

แผนที่ติดตามเชื้อไวรัสโคโรนา

ในแดชบอร์ดจะมีการแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด แยกเป็นประเทศ/เมือง กราฟเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าใด และจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้รอดชีวิต จากเชื้อไวรัสนี้ รวมถึงนำมาทำเป็นแผนที่ว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ใดบ้าง

โดยจะเป็นการนำข้อมูลรายงานจากองค์การต่าง ๆ เช่น WHO, CDC, NHC และ Dingxiangyuan มาสรุปให้ดูง่าย ๆ ไว้ในที่เดียว โดยจะอัปเดตข้อมูลเป็นรายวัน

สามารถเข้าไปดูแดชบอร์ดได้ที่ gisanddata.maps.arcgis.com หรือแบบตาราง Google Sheet ได้ที่นี่