astronaut

NASA ประกาศรับสมัครพลเมืองสหรัฐฯ เข้าคัดเลือกเป็นนักบินอวกาศครั้งแรกในรอบสี่ปี

ตุลาคมที่ผ่านมา NASA ได้เปิดตัว 2 ชุดอวกาศที่จะใช้สำหรับนักบินอวกาศในโครงการ Artemis หรือภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์และดาวอังคาร ล่าสุด NASA ได้เปิดรับสมัครนักบินอวกาศรอบต่อไป ซึ่งในอนาคตบางคนอาจมีลุ้นได้ไปร่วมทริปการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร วันรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม และเปิดตัวเลขรายได้ที่เสนอให้มากถึง 104,898 – 161,141 USD ต่อปี แต่ใช่ว่าใคร ๆ ก็สมัครได้เพราะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาด้วย

คุณสมบัติที่ต้องมี คือ เป็นพลเมืองสหรัฐฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา STEM (สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า, หรือเรียนจบปริญญาเอกมาอย่างน้อย 2 ปีในสาขาเทคนิควิศวกรรม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์, หรือจบปริญญาเอกการแพทย์, หรือจบการศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบินจาก Test Pilot School ภายในเดือนมิถุนายน 2021 พร้อมด้วยวุฒิปริญญาตรี STEM

นอกจากนี้ต้องมีประสบการณ์พิเศษ คือ เป็นนักบินขับเครื่องบินเจ็ทประสิทธิภาพสูงที่มีชั่วโมงบินอย่างน้อย 1,000 ชม., หรือผู้ที่ผ่านโครงการฝึกอบรมการบินภายในมิถุนายน 2021 จะต้องมีประสบการณ์อบรมการบินหลังจบปริญญามาอย่างน้อย 2 ปี, หรือมีประสบการณ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์อย่างน้อย 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์, หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างน้อย 2 ปีหลังจากจบปริญญาเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และมีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมและการปฏิบัติการ

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องฝึกอบรมทักษะพื้นฐานของนักบินอวกาศในเวลาประมาณ 2 ปี จากนั้นจะได้ร่วมทีมในเที่ยวบินอวกาศต่อไป ซึ่งเบื้องต้นจะได้ออกไปเสี่ยงนอกโลกสู่สถานีอวกาศอย่างแน่นอน และในแผน 2 ทศวรรษของ NASA จะมีการส่งมนุษย์ไปบนดวงจันทร์และดาวอังคาร ซึ่งนักบินอวกาศรุ่นนี้อาจจะมีโอกาสได้ร่วมภารกิจในอนาคต

ที่มา : engadget

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส