นักวิจัยโครงการของนาซ่า พบปรากฏการณ์ที่อาจชี้ว่ามีโลกคู่ขนาน ซึ่งเวลาเดินย้อนกลับหลัง

Update: ตอนนี้ทาง ดร.ปีเตอร์ กอร์แฮม ได้ออกมาปฏิเสธเนื้อหาบางส่วนในข่าวดังกล่าว โดยยืนยันว่าตนและคณะเพียงค้นพบสัญญาณแปลก ๆ ที่ย้อนศรทิศทางของอนุภาคปกติจำนวน 4 สัญญาณ ในช่วงการวิจัยของ ANITA ตามที่ได้รายงานข่าวเท่านั้น ส่วนทฤษฎีโลกคู่ขนานเป็นการสร้างโมเดลมาอธิบายจากนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อปี 2018 ที่ ดร.กอ่ร์แฮมไม่ได้มีส่วนร่วมมาก่อน

ซึ่งในขณะนี้ก็กลายเป็นเรื่องร้อนในโลกวิทยาศาสตร์ และนิตยสาร New Scientist เองก็โดนโจมตีอย่างมากในการพาดหัวข่าวที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นคำพูดของ ดร.กอร์แฮม เช่นกัน สรุปว่าพบปรากฏการณ์แปลก ๆ จริง แต่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมมติฐานใด ๆ ที่นำมาอธิบายในขณะนี้ โดยการค้นพบของเขาได้ลงรายละเอียดไว้ตามลิ้งก์ด้านล่าง

https://arxiv.org/abs/1603.05218

อย่างไรก็ตามในข้อสมมติฐานที่เกิดขึ้นกับความประหลาดที่ค้นพบก็กำลังเป็นข้อสนทนาถกเถียงความเป็นไปได้ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะมีคำอธิบายที่เข้าท่ามากกว่าเรื่องโลกคู่ขนาน และก็คงต้องรอการทดสอบซ้ำว่าการทดสอบของ ดร.กอร์แฮม อาจเป็นเพียงความผิดพลาดที่พบอนุภาคย้อนศรทิศทางก็เป็นได้ ตลอดจนต้องทบทวนโมเดลคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มต่อไป ทั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องแปลกที่น่าสนใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คล้ายว่ามีการสลับทิศทางอย่างน่าพิศวง และน่าจะกระตุ้นความสนใจในการศึกษาเรื่องฟิสิกส์โลกคู่ขนานต่อไป