Starliner
Starliner

NASA และ Boeing เผยผลการตรวจสอบความล้มเหลวในการทดสอบเที่ยวบินของ Starliner

เมื่อ 20 ธันวาคม 2019 ยานอวกาศ Starliner ได้ทำภารกิจ First Orbital flight Test (OFT) การทดสอบวงโคจรการบินโดยไม่มีลูกเรือเป็นครั้งแรก แต่มีความล้มเหลวในบางส่วน คือ ขณะที่ส่งยานไปยังสถานีอวกาศนานาชาติกลับพลาดใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปจนอยู่ในวงโคจรที่ผิด ทำให้ต้องเดินทางกลับสู่โลกก่อนที่จะไปถึง แต่ก็สามารถกลับมาลงจอดได้อย่างปลอดภัย

เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมของ NASA และ Boeing ได้ร่วมกันตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะ 61 ข้อเพื่อการแก้ไขและปรับปรุง แม้ว่าขณะนั้นการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน Boeing กล่าวว่าจะทำการทดสอบเที่ยวบินโดยไม่มีลูกเรืออีกครั้งในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้ ด้วยงบ 410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

7 กรกฎาคม NASA ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งทีมงานได้มีข้อแนะนำถึง 80 ข้อ ซึ่งเพิ่มจากคำแนะนำในเดือนมีนาคมมาอีก 21 ข้อที่มุ่งเน้นโดยต้องการให้มีการปรับปรุงการทดสอบและการจำลองสถานการณ์ รวมทั้งการเพิ่มการทดสอบแบบครบทุกขั้นตอน (End to End) ก่อนในแต่ละเที่ยวบินโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีเที่ยวบินสูงสุด

เหตุผลหลักของการล้มเหลวในการทดสอบเที่ยวบินครั้งแรกของ Starliner ก็เพราะการแบ่งการทดสอบเป็นส่วนย่อย ๆ ไม่ได้จำลองขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวจนถึงเทียบท่า ซึ่งยานจะต้องแทรกการเผาไหม้เพื่อเข้าสู่วงโคจรต่ำที่เวลา 31 นาทีของเที่ยวบิน แต่เนื่องจากระบบการจับเวลาของภารกิจ (Mission Elapsed Timer : MET) ผิดปกติโดยดึงเวลาจากจรวด Atlas V ไม่ถูกต้องประมาณ 11 ชม. ตั้งแต่ก่อนปล่อยจรวด ยานจึงป้องกันไม่ให้การเผาไหม้เกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ขับดันเชื้อเพลิงในการเข้าสู่วงโคจรที่ล่าช้าและขับดันใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปจนไม่สามารถไปจอดเทียบท่าสถานีอวกาศนานาชาติได้

นอกจากนี้ Boeing ไม่ได้ทดสอบซอฟต์แวร์ของ Starliner กับโมดูลบริการ โดยบริษัทได้ใช้อีมูเลเตอร์ (ระบบจำลอง) ซึ่งทำให้เกิดข้อบกพร่อง และไม่ได้ตรวจพบข้อบกพร่องที่สำคัญของซอฟต์แวร์ที่อาจทำให้ยานเสียหายได้

Steve Stich ผู้จัดการโครงการ NASA Commercial Crew เปิดเผยว่าการควบคุมดูแลของ NASA ไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาของซอฟต์แวร์หลายประการที่ไม่มีใครสังเกตเห็นก่อนที่จะปล่อยยาน นอกจากนี้ NASA ไม่ได้เปิดเผยถึงคำแนะนำทั้งหมด 80 ข้อ โดยได้บอกแค่ประเด็นที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบพฤติกรรมและข้อจำกัดของระบบย่อย เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในประเด็นสำคัญ และจัดระเบียบโครงสร้างการรายงานความปลอดภัย

NASA และ Boeing หวังว่าจะทดสอบเที่ยวบินที่ไม่มีลูกเรือของ Starliner ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในปลายปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการทดสอบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ก็ขอให้ติดตามการเคลื่อนไหวกันต่อไป

ที่มา : engadget และ nasaspaceflight

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส