Mockup lunar lander blue origin
Mockup lunar lander blue origin

ส่งงานจ้า! Blue Origin ส่งแบบจำลองของยานสำหรับลงจอดบนดวงจันทร์ในโครงการ Artemis

30 เมษายนที่ผ่านมา NASA ได้เปิดเผยรายชื่อ 3 บริษัทในสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือกให้ออกแบบและพัฒนาระบบการนำมนุษย์ลงจอด (Human landing systems : HLS) สำหรับโปรแกรม Artemis หรือการส่งผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไปลงไปเหยียบบนพื้นดวงจันทร์ในปี 2024 ซึ่งบริษัทที่ชนะการคัดเลือกก็คือ Blue Origin, Dynetics และ SpaceX โดยเสนอเงินค่าจ้างสำหรับสัญญาทั้งหมด 967 ล้านดอลลาร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ทีมงานของ Blue Origin ได้นำแบบจำลองยานสำหรับลงจอด หรือ Lander Spacecraft ที่จะพานักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ไปส่งยังศูนย์อวกาศ Johnson Space Center ของ NASA ทั้งนี้ Blue Origin เปิดเผยว่า The National Team หรือทีมพัฒนา Lander Spacecraft ประกอบด้วยบริษัท Lockheed Martin, Northrop Grumman และ Draper ซึ่งได้สร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบที่มีความสูงกว่า 12 เมตร (40 ฟุต)

แบบจำลอง Lander Spacecraft ได้ปรับปรุงมาจาก Lunar Module (LM) ของโครงการ Apollo และจะถูกนำมาใช้ตรวจสอบในการรองรับลูกเรือ เครื่องมือ เสบียงสัมภาระและตัวอย่างที่จะเก็บไปศึกษา รวมทั้งจะทำงานร่วมกับ NASA เช่น สำนักงานนักบินอวกาศของศูนย์อวกาศ Johnson Space Center เพื่อทำการทดสอบทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติงานของลูกเรือกับนักบินอวกาศเพื่อวางแผนระบบขั้นสุดท้ายให้พร้อมบิน

การทดสอบยานต้นแบบทางวิศวกรรมเป็นการทำงานโต้ตอบกันระหว่างลูกเรือกับระบบของยานเพื่อช่วยให้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 2024 และยังช่วยให้ทีมผู้ผลิตจะได้รับข้อเสนอแนะและความรู้จาก NASA เพื่อนำไปพัฒนาระบบที่ปลอดภัย แล้วจะทดสอบไปจนถึงต้นปีหน้าและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทีมงานจะปรับปรุงระบบให้แม่นยำยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : cnet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส