สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) บริษัทขนส่งอวกาศสหรัฐฯ จะมีบทบาทในโครงการอาร์เทมิส (Artemis) ของนาซาเพิ่มมากขึ้น โดยถูกรับเลือกให้บริการระบบยานลงจอดบนดวงจันทร์ หรือ Starship ในการนำส่งนักบินอวกาศชุดที่ 2 ลงไปเหยียบบนดวงจันทร์ในปี 2027 ภายใต้ภารกิจ Artemis IV ถัดจากการส่งนักบินอวกาศชุดที่ 1 ในภารกิจ Artemis III ที่จะมีขึ้นในปี 2025 ซึ่งนาซาได้ประกาศเลือกใช้ยานอวกาศสตาร์ชิปของสเปซเอ็กซ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว

เดือนเมษายน 2022 นาซาได้ประกาศแผนให้บริษัทอเมริกันเข้าร่วมนำเสนอระบบลงจอดที่จะใช้ส่งนักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ต่อจากภารกิจ Artemis III ซึ่งยานอวกาศจะต้องสามารถเทียบท่ากับสถานีเกตเวย์บนวงโคจรของดวงจันทร์ รวมถึงสามารถขนส่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ได้มากขึ้น

สัญญาฉบับใหม่นี้เป็นตัวเลือก B ซึ่งมีการแก้ไขจากสัญญาตัวเลือก A ที่นาซาได้เซ็นไว้กับสเปซเอ็กซ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 โดยมีมูลค่าประมาณ 1,150 ล้านเหรียญ (41,158 ล้านบาท) ทำให้มูลค่าสัญญาระบบลงจอดของสเปซเอ็กซ์เพิ่มเป็นประมาณ 4,200 ล้านเหรียญ (150,276 ล้านบาท) สำหรับการส่งนักบินอวกาศไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

สัญญาตัวเลือก B ได้มีข้อกำหนดให้สเปซเอ็กซ์จะต้องพัฒนาและสาธิตการลงจอดบนดวงจันทร์ของยานสตาร์ชิปสำหรับภารกิจที่ต่อจาก Artemis III ได้แก่ การเชื่อมต่อกับสถานีเกตเวย์ รองรับนักบินอวกาศได้ 4 คนและขนส่งสัมภาระไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ได้มากขึ้น

ที่มา : nasa.gov

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส