Chang’e-4 ผู้เตร็ดเตร่หนึ่งเดียวในดวงจันทร์ด้านไกล เข้าสู่โหมดนิทราแล้ว

หลังเตร็ดเตร่ทำภารกิจอยู่ที่ด้านไกลของดวงจันทร์เป็นเวลา 778 วันตามเวลาโลก ในที่สุด ฉางเอ๋อ-4 (Chang’e-4) ก็หยุดการเคลื่อนที่ลง เข้าสู่การหลับใหล

20 กุมภาพันธ์ 2564 – ศูนย์โครงการอวกาศและการสำรวจดวงจันทร์ สังกัดองค์การอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) รายงานว่า ยานลงจอดและยานสำรวจพื้นผิวของฉางเอ๋อ-4 (Chang’e-4) ซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ของจีน ปรับการทำงานเป็นโหมดหยุดเคลื่อนที่ หลังปฏิบัติภารกิจอย่างเสถียรเป็นเวลา 27 วันตามเวลาบนดวงจันทร์ 

การเปลี่ยนสู่โหมดหยุดเคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามกำหนด เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามเวลาปักกิ่ง ส่วนยานสำรวจพื้นผิวอวี้ทู่-2 (Yutu-2) หรือกระต่ายหยก-2 ก็เข้าสู่โหมดดังกล่าวเมื่อ 01.48 น. ของวันเดียวกัน

การที่ยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-4 เปลี่ยนสู่โหมดหยุดเคลื่อนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีแสงอาทิตย์สำหรับผลิตพลังงาน และได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 27 วันตามบนดวงจันทร์แล้ว (1 วัน และ 1 คืนบนดวงจันทร์ เทียบเท่ากับ 14 วัน และ 14 คืนบนโลก) โดยในการปฏิบัติภารกิจนี้ ยานสำรวจได้เคลื่อนที่เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 652.62 เมตร

ทั้งนี้ ยานสำรวจยังอยู่ในสภาพดีและปฎิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ได้ตามปกติ

ยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-4 เดินสู่อวกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2018 ลงจอดอย่างนุ่มนวลบนปากปล่องภูเขาไฟฟอน คาร์เมน (Von Karman Crater) บริเวณแอ่งขั้วใต้-เอตเคน (South Pole-Aitken Basin) บนพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019

ส่วนยานสำรวจพื้นผิวอวี้ทู่-2 มีอายุการใช้งานเกินอายุที่ออกแบบ ปัจจุบัน จึงกลายเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ที่ทำงานบนดวงจันทร์ยาวนานที่สุด

อ้างอิง

Xinhuathai

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส