NASA ส่งระบบการพิมพ์ 3 มิติไปยังสถานีอวกาศฯ จำลองพิมพ์สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์

นาซา (NASA) มีโครงการอาร์เทมิส (Artemis) สำหรับส่งนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์และจะขยายสู่การสำรวจดาวอังคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นฐานบนดวงจันทร์ ล่าสุดวันอังคารที่ 10 ส.ค. ยาน Cygnus NG-16 ของ Northrop Grumman ได้ขนส่งเสบียงของนาซาไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โดยมีระบบการพิมพ์ 3 มิติที่ใช้ผงของดินหรือหินบนดวงจันทร์หรือพื้นผิวของดวงดาวนอกโลกที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปพัฒนาสร้างที่อยู่อาศัย แท่นรองลงจอดและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ สำหรับภารกิจการสำรวจในอนาคต

โครงการนี้ชื่อว่า Redwire Regolith Print (RRP) จะทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ManD ที่ติดตั้งใช้งานอยู่แล้วบน ISS ประกอบด้วยเครื่องอัดรีดและแท่นพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ด้วยผงดินของดวงดาวโดยเฉพาะ หากทำได้สำเร็จทีมงานบน ISS ก็จะนำวัสดุที่ถูกพิมพ์เป็นรูปร่างแล้วไปทดสอบดูความแข็งแกร่งต่อสภาพแวดล้อมภายนอกโลกต่อไป

ปัจจุบันมีการเริ่มนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมาสร้างที่อยู่อาศัยบนพื้นโลกได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก แต่การพิมพ์ 3 มิติบนสภาวะไร้น้ำหนักที่อยู่นอกโลกจำเป็นต้องทดสอบอีกมาก อย่างไรก็ตาม หากโครงการ RRP สำเร็จก็จะช่วยให้นาซาสามารถนำวัสดุที่อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์และดาวอังคารมาพิมพ์สร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องขนส่งมาจากโลกที่ต้องใช้ต้นทุนจำนวนมากและมีความสะดวกยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา : engadget

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส