ไอเดียดีอยากให้มีในประเทศไทยเยอะ ๆ ไฟจราจรในเมือง Brossard รัฐควิเบก ประเทศแคนาดาให้สัญญาณไฟสีเขียวเมื่อคนขับขี่ยานพาหนะความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยลดอุบัติเหตุในเขตสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ผลิตไฟจราจร Québécois ตั้งชื่อไฟจราจรนี้ว่า “feu de ralentissement éducatif” หรือ FRED ไฟจราจรเพื่อการศึกษา ซึ่งสัญญาณไฟจราจรสีแดงจะเป็นค่าเริ่มต้น และจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวเมื่อกล้องตรวจจับความเร็วพบว่ายานพาหนะมีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายกเทศมนตรี ดอรีน อัสซาด (Doreen Assaad) ได้พูดถึงไฟจราจร FRED ที่ถูกติดตั้งทดลองบนถนนสองเลนย่านที่อยู่อาศัย Rue Stravinski พบว่า ก่อนการติดตั้งไฟจราจรมีความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์อยู่ที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหลังจากติดตั้งได้หนึ่งสัปดาห์พบว่าความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ลดลงเหลือ 29 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ซึ่งนายกเทศมนตรีอัสซาดยังได้พูดถึงข้อจำกัดของไฟจราจรนี้ว่า สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้นที่ไม่สามารถควบคุมไฟจราจรบนทางแยกได้ และใช้งานได้เฉพาะถนนที่มี 1 เลนเท่านั้น

ดูแล้วหากประเทศไทยได้นำไอเดียของสัญญาณไฟจราจร FRED ไปปรับใช้งานน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุตามท้องถนนใกล้ย่านที่อยู่อาศัย และย่านสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับความเร็วของยานพาหนะโดยรวมก็จะลดลงไปพร้อม ๆ กัน

ที่มา : StreetsBlog

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส