เทสลา (Tesla) กำลังพัฒนาเครือข่าย Private 5G สำหรับการเชื่อมต่อรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ Optimus ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย การใช้ฟีเจอร์ที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ และช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมากมาย ซึ่งเป็นการอัปเดตการเชื่อมต่อจากเดิมที่เริ่มต้นจาก 3G และต่อมาได้อัปเดตเป็น 4G

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาจากรายละเอียดในโพสต์รับสมัครงานบน LinkedIn ของ แพท รูเอลเก้ (Pat Ruelke) หัวหน้าวิศวกรฝ่ายวิศวกรรม – โซลูชันการผลิตด้านไอทีของเทสลา ระบุว่าต้องการวิศวกรฝีมือดีสามารถสร้างระบบเซลลูลาร์บริการ Private 5G สำหรับการเชื่อมต่อรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ Optimus ที่ใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในโรงงานการผลิต พื้นที่กลางแจ้ง และห้องปฏิบัติการ R&D โดยมีความหน่วงแฝงต่ำและอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูง รวมถึงทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น eSIM, CBRS และ SA 5G

เป็นไปได้ว่าเทสลากำลังมีแผนจะสร้าง 5G Private Network ที่เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยจะใช้งานในโรงงานผลิต สำหรับเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ รถยนต์ และหุ่นยนต์ Optimus ซึ่ง 5G จะมีความหน่วงแฝงต่ำกว่า 5 มิลลิวินาที ต่างจาก 4G มีความหน่วงแฝง 60 – 98 มิลลิวินาที นอกจากนี้มีความปลอดภัยและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะได้ด้วย