Tesla ได้เพิ่มอัตราการชาร์จประจุแบตเตอรีในรถยนต์ Model S และ X จากเดิมที่ 200 kW. ให้เพิ่มมาเป็น 225 kW ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ 2020.24.6 และอัตราการชาร์จสูงสุดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใช้กับ V3 Superchargers ของ Tesla ซึ่งเมื่อเจ้าของรถใช้ระบบนำทางไปยัง Supercharger ระหว่างที่จะไปถึงรถยนต์จะปรับสภาพอุณหภูมิของแบตเตอรีให้สามารถขาร์จได้เร็วขึ้น และเป็นการปรับปรุงใหม่หลังจากที่มีการเพิ่มระยะวิ่งใน Model S เป็น 402 ไมล์

อย่างไรก็ตาม Tesla hacker และเจ้าของบัญชี Twitter ชื่อ @greentheonly เปิดเผยว่ารถยนต์ Model S และ X มีการอัปเดตรหัสชุดแพ็กแบตเตอรีเป็น “packconfig93” จึงคาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงแพ็กแบตเตอรีใหม่

แต่จากข้อมูลแบตเตอรีใน Model S และ X ไม่พบแบตเตอรีรุ่น 93 kWh เพราะรถยนต์รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี 100 kWh โดยมีการกำหนดค่าความจุในการใช้งานแบตเตอรีไว้ที่ 93 kWh เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระยะการใช้งานที่ยาวนาน (Long Range Plus)

สรุปง่าย ๆ ว่า Tesla Model S และ X ได้เพิ่มอัตราการชาร์จเป็น 225kW เพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เตรียมความพร้อมแบตเตอรีก่อนชาร์จนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม มันยังมีอัตราการชาร์จที่น้อยกว่า Model 3 ที่ 250kW ที่ราคาถูกกว่า เพราะการใช้เซลล์แบตเตอรีที่ต่างกัน ดังนั้นใครที่ติดตาม Model S และ X ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Tesla จะมีการปรับปรุงเซลล์แบตเตอรีหรือไม่

ที่มา : teslarati และ cnet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส