เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม การแพทย์จีโนมิกส์สุดล้ำ | DigiHealth EP.20

รหัสพันธุกรรมเป็นข้อมูลที่แสนซับซ้อนและทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างน่าเหลือเชื่อ ทั้งรูปร่างหน้าตาและความเสี่ยงของโรค การตรวจพันธุกรรมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สุดล้ำจะช่วยให้คุณรู้ความเสี่ยงของโรคได้มากขึ้น ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าการแพทย์จีโนมิกส์ DigiHealth จะพาคุณไปบุกแล็บ NNG (N Health Novogene Genomics) เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชพันธุศาสตร์จาก BDMS