MEA แสดงความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้า จัดกิจกรรม MEA EV Rally แรลลี่รถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกในไทย ขับขี่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าบนเส้นทาง 3 จังหวัดในวันเดียว