ติดตามคุณธนินท์ เจียรวนนท์ บินรับรางวัลเกียรติยศจาก Forbes

จากกรุงเทพฯ สู่สิงคโปร์ หนุ่ย พงศ์สุข ตามติดคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ไปร่วมงานสัมมนา Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 21 ซึ่ง สตีฟ ฟอร์บส ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารของ Forbes Media ได้ประกาศรางวัลเกียรติยศ Malcolm S. Forbes Lifetime Achievement ให้แก่คุณธนินท์ เพื่อเป็นเกียรติแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจตลอดชีวิต