รัฐฯ ประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน

หลังจากที่ประเทศไทยได้ใช้งานบัตรประชาชนในรูปแบบ IC Chip มากว่า 11 ปี ในที่สุดในปี 2561 นี้เราก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่เกิดขึ้น นั่นคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับทางรัฐวิสาหกิจจากเดิมที่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เปลี่ยนเป็นเครื่องอ่าน IC Chip แล้ว ซึ่งคาดว่าจะถูกใช้งานทั่วประเทศไทยภายในสิ้นปี 2561 นี้ พร้อมสัมภาษณ์คุณ รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ