#beartaiบุก ตึก depa ใหม่ ดีงามลาดพร้าว! #Startup ถูกใจสิ่งนี้

เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของภาครัฐฯ ในด้านดิจิทัล จะเป็น Digital Non-stop Service พลิกโฉมศูนย์ราชการ สัมผัสเทคโนโลยี IoT สอดส่อง Co-Working Space และกิจกรรมส่งเสริม Startup ซึ่งศูนย์ depa ใหม่นี้นอกจากสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่อีกด้วยโดยแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นดังนี้

ชั้น 1 Smart City

ชั้นแรกเป็นข้อมูลด้าน Smart City ที่น่าสนใจ โดยจะมีโมเดลตึกที่เป็นตัวอย่าง Smart City ซึ่งจะแสดงให้เห็นระบบ Mini IoT ที่ถูกสร้างโดยอิงจากศูนย์ Smart City ใหญ่ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกว่า 960,000 ตารางเมตรของ EEC Thailand โดยจะมีทั้ง Office, Co-working Space ตั้งอยู่ใจกลาง Digital Park Thailand @Sriracha สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางมาก ๆ

ชั้น 2 IoT

ระบบ Internet of Things เป็นอีก 1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จับต้องได้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งที่ศูนย์ก็จะมีการแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายจาก Unity ซึ่งเป็น Engine สำหรับใช้ในการสร้างเกม รวมไปถึงระบบ Simulation ต่าง ๆ หรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บ Data ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

ชั้น 3 Startup

ชั้นนี้มีชื่อภาษาไทยเก๋ ๆ ว่า “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิททัลเริ่มต้น” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการออกบูธของ Startup ใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจ มีการมอบความรู้ให้กับคนที่อยากเข้าสู่ระบบ Startup ได้มองเห็นช่องทางการเติบโต หรือวางแผนการระดมทุนได้อย่างถูกต้อง และอาจเติบโตไปสู่ระดับ Unicorn ได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับให้เช่าทำงานแบบ Co-Working Space อีกด้วย สามารถเดินทางมาได้ง่าย ติด MRT พหลโยธินเลย

เรียกได้ว่า depa ก็ตั้งใจเป็นอีก 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและกลุ่ม Startup ที่กำลังจะกลายเป็น 1 ในฟันเฟืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้ในอนาคต