D-Day 1 มกราคม 2563 พกถุงผ้ามาชอปปิง! @7-11

เตรียมถุงผ้าของคุณให้พร้อม! เพราะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างร้านต่าง ๆ กว่า 47 แห่ง ประกาศงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง! อย่ารอช้า #พกถุงผ้ามาชอปปิง

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกนโยบายเชิญชวนให้คนไทยทุกคน “เลิกใช้ถุงพลาสติก” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายนี้มีภาคเอกชนให้ความสนใจและขานรับมากมาย หนึ่งในนั้นคือร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจำนวนสาขากว่าหนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านนำถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนอื่น ๆ มาใส่สินค้าที่ซื้อจากทางร้าน

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันดีเดย์ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ ที่จะงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยปราศจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2564 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายสำคัญที่ดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจนมามากกว่า 10 ปี”

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่สินค้า ทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีถุงผ้าจำหน่ายในราคาถูก และนอกจากนี้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยังมีถุงกระดาษให้บริการเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินการโครงการ “7 Go Green” มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งยังมีแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” เพื่อเปลี่ยนถุงพลาสติก 1 ใบที่ถูกปฏิเสธจากลูกค้า ให้มีมูลค่า 20 สตางค์ แล้วนำเงินในส่วนนี้ไปสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาล 77 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้มียอดสมทบทุนแล้วกว่า 134 ล้านบาท

สำหรับโครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” ยังคงนำเงินที่ได้จากการลดใช้ถุงพลาสติกภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง มิได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส