ตลาดวิดีโอเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามีการเปิดตัวเกมใหม่ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งมีการใส่ภาษาท้องถิ่นเข้ามา เช่นการเปิดตัวเมนูภาษาไทยในเกมดังหลายเกม และผลสำรวจล่าสุดพบข้อมูลที่น่าสนใจที่มีการเปิดเผยว่า ตลาดวิดีโอเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใครใช้จ่ายกับเกมมากที่สุด

จากการสำรวจแฟนเกมในประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นำในแง่ของการใช้จ่ายเงินในเกมก็จริง แต่แฟนเกมชาวไทย และฟิลิปปินส์ใช้เงินมากกว่า เมื่อนำไปเทียบกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศที่ติด 2 อันดับแรกมีรายได้เฉลี่ยของรายได้ของประชากรต่ำกว่าสิงคโปร์

ด้วยสถิตินี้หมายความว่าแฟนเกมชาวไทยยอมทุ่มเงินจำนวนเปอร์เซ็นมากกว่าแฟนเกมในประเทศอื่นเมื่อเทียบกับรายได้ เพราะเนื่องจากรายได้ที่ไม่มากแต่ราคาแผ่นเกมรวมทั้งไอเทมในเกมที่ต้องเสียเงินซื้อมีราคาแพง (เมื่อเทียบกับรายได้) ส่วนประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าไทย (มาก) อย่างสิงคโปร์ แม้ว่าจะใช้เงินกับวิดีโอเกมมากกว่าในแง่ของจำนวนเงิน แต่ค่าเฉลี่ยเมื่อมาเทียบกับรายได้มีน้อยกว่าไทย