Kunos Simulazioni ทีมพัฒนาได้ประกาศสเปคคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมแข่งรถ Assetto Corsa
Competizione ในช่วงเปิดทดสอบ Early Access อย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องใช้ CPU อย่างน้อยเป็น Intel
Core i5-4460 หรือ AMD FX-8120 พร้อมด้วยแรม 4GB และการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX
460 หรือ AMD Radeon HD 7770

สำหรับสเปคคอมพิวเตอร์ที่ Kunos Simulazioni แนะนำควรใช้ CPU เป็น Intel Core i5-8600K
หรือ AMD Ryzen 5 2600X พร้อมด้วยแรม 16GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1070 หรือ
AMD Radeon RX 580 และใช้พื้นที่ในการติดตั้งเกม 50GB

แม้ว่าเกม Assetto Corsa Competizione จะอยู่ในรายชื่อเกมที่ NVIDIA ประกาศว่าจะรองรับเทคโนโลยี
Ray Tracing แต่สเปคคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมในช่วงเปิดทดสอบ Early Access ยังไม่ได้ระบุว่าจะรองรับ DirectX 12 และเทคโนโลยี Ray Tracing อย่างไรก็ตาม เราได้แต่หวังว่าทีมพัฒนาจะปรับปรุงตัวเกม Assetto Corsa Competizione ให้เสร็จทันเวลาก่อนที่จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายนนี้

สามารถอ่านสเปคความต้องการอย่างละเอียดจากด้านล่างได้เลยครับ

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 7 64-bit Service Pack 1
 • Processor: Intel Core i5-4460 or AMD FX-8120
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: GeForce GTX 460 2GB, Radeon HD 7770
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 50 GB available space
 • Sound Card: Integrated
 • Additional Notes: Game in Early Access, final Specs to be defined

ความต้องการของระบบขั้นแนะนำ

 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Processor: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 5 2600X
 • Memory: 16 GB RAM
 • Graphics: GeForce GTX 1070 8 GB, Radeon RX 580 8GB
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 50 GB available space
 • Sound Card: Integrated
 • Additional Notes: Game in Early Access, final Specs to be defined

 

อ้างอิง