Anti-Defamation League (ADL) ร่วมมือกับ ​Newzoo ได้เผยแพร่งานวิจัยที่ชื่อว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและประสบการณของผู้วิดีโอเกมในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรมของพวกเขาในพื้นที่สังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” ซึ่งจำนวนมากรายงานว่า มีภัยต่อการคุกคามมากยิ่งกว่าการเป็นมิตรเสียอีก

จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างกว่า 1,000 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พบว่า

  • 74% ของผู้ทำงานวิจัยได้รับประสบการณ์ด้านการคุกคาม
  • 65% ของผู้ทำงานวิจัยได้รับประสบกาณณ์ด้านการคุกคามที่รุนแรง
  • 67% ของผู้ทำงานวิจัยถูกพาดพิงเรื่องชื่อ
  • 50% ของผู้ทำงานวิจัยถูกเลือกปฏิบัติ
  • 47% ของผู้ทำงานวิจัยถูกคุกคามทางร่างกาย

เมื่อเทียบเป็นลำดับเกมที่มีการคุกคามมากที่สุดคือ Dota2 ตามด้วย CS:GO และ Overwatch ซึ่ง Dota2 เป็นเกมที่ผู้เล่นออกกลางคันมากที่สุดเนื่องจากการคุกคามทางความรู้สึก คงอารมณ์เดียวกันกับเวลาเล่นเกมแล้วหัวร้อน โดนด่าเป็นต้น

กลุ่มประชากรที่รายงานว่ามีการล่วงละเมิดมากที่สุดคือผู้หญิง คิดเป็น 38% ซึ่งดูแล้วก็จริงที่ผู้หญิงมักจะตกเป็นเป้าหมายที่มีการล่วงละเมิด (ทางเพศ) ความหัวร้อนจากเกม และอื่น ๆ มากที่สุด ทั้งนี้สตรีมเมอร์จาก Twitch ได้ตั้งแคมเปญที่ชื่อ “SlutStream” เพื่อปลุกจิตสำนึก ลดพฤติกรรมการคุกคามต่อเพศหญิง และกลุ่มเป้าหมายที่สองที่พบบ่อยที่สุดคือผู้เล่น LGBTQ+

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อดีอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 88% เผยว่ายังมีความรู้สึกดีหรือแง่บวกขณะเล่นเกม เช่น การเจอมิตรที่ดี การได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือสังคม หรือช่วยผู้อื่นเล่นด้วย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กว่า 97% อาจหยุดหรือเลิกเล่นเกมเพราะมีการคุกคามต่อความรู้สึก ถึงแม้จะมีความรู้สึกเชิงบวกบ้างแต่ก็ไม่มากพอที่จะทำให้เล่นต่อได้อยู่ดี

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส