โรงพยาบาล Basildon ใช้แว่นตาอัจฉริยะในการผ่าตัด! ลดเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอ.

การรอคิวผ่าตัดที่ต้องรอกันนานหลายเดือน เพียงไม่กี่นาทีที่เสียไปอาจส่งผลเลวร้ายต่อผู้ป่วย ด้วยสาเหตุที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ไกลหรือมีความจำเป็นไม่อาจเข้ามาผ่าตัดได้ จึงมีการสร้างนวัตกรรมแว่นอัจฉริยะที่จะแก้ไขการรอคิวนาน โดยให้แพทย์ที่โรงพยาบาลผ่าตัดในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากทางไกลผ่านแว่นอัจฉริยะ!

Basildon เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ได้ใช้เทคโนโลยีแว่นอัจฉริยะในขั้นตอนผ่าตัด เพื่อแก้ปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ระยะไกล สื่อสารกันผ่านแว่น ระบบทำงานของแว่นตาอัจฉริยะ สามารถแชร์วิดีโอและเสียงแบบสด กล้องโพกัสอัตโนมัติพร้อมสแกนเนอร์ในตัว ผู้เชี่ยวชาญสามารถซูมดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้คำแนะนำระหว่างผ่าตัดโดยตรง โดยทาง Basildon ได้ใช้ในการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (TAVI) แทนที่ลิ้นหัวใจเดิม

ดร. คริสโตเฟอร์ คุก (Dr. Christopher Cook) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ กล่าวว่า “แว่นตาช่วยให้สามารถดูแลขั้นตอนต่าง ๆ จากทางไกลได้ นวัตกรรมนี้จะสามารถลดการรอคิวผ่าตัดได้มาก และยังช่วยให้เราสามารถฝึกอบรมแพทย์จากระยะไกลได้อีกด้วย”

รายชื่อคิวการผ่าตัดสูงขึ้นในปี 2564 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน เวลารอเฉลี่ยกับขั้นตอน TAVI ที่โรงพยาบาล Basildon นานถึง 7 เดือน แต่หลังจากนี้สามารถลดลงมาเหลือ 2 เดือนครึ่งเท่านั้น นวัตกรรมการแพทย์นี้ เป็นการรวมเทคโนโลยีเข้ากับการรักษาที่จะพัฒนาไปได้อีกมากในอนาคต

ที่มา: bbc

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส