นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าที่หน้าการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK
คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK

มติที่ประชุมฯ มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.375 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2565 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 50% จากปีที่ผ่านมามีรายได้รวม 303.69 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลบวกต่อบรรยากาศในการลงทุน อีกทั้งกระแสความต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยังแรงต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าการเติบโตของบลูบิคจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในปีนี้ โดยขณะนี้บริษัทฯ มีแบ็กล็อกมากกว่า 385 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 245 ล้านบาท

นอกจากนี้ บลูบิคยังเดินหน้าลงทุนภายใต้งบประมาณที่วางไว้กว่า 100 ล้านบาท สร้างความแข็งแกร่งด้านบริการและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้าง Upside รายได้ระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2564 ทั้งรายได้และกำไรเติบโตมากกว่า 50% โดยมีรายได้รวม 303.69 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 66.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 200.53 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 44.29 ล้านบาท