วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซิปเม็กซ์ (Zipmex) กระดานซื้อขายคริปโทฯ อันดับต้นของประเทศไทย ประกาศทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของบริษัทเรื่องการระงับการเพิกถอนชั่วคราวทุกกรณี ทั้งเงินบาทและคริปโทฯ เนื่องจากตลาดผันผวนและปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เนื้อหาในประกาศมีดังนี้

ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาท และคริปโทฯ​

เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง ความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลัก อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เพื่อรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม บริษัทฯ จะระงับการถอนทุกกรณีชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม บริษัทขออภัยและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความอดทนของท่านในระหว่างนี้

นอกจากนี้ ซิปเม็กซ์ยังประกาศปิดปรับปรุงระบบตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ทำให้ผู้ใช้งานยังไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ในระยะเวลาดังกล่าว และล่าสุดบนหน้าแอปพลิเคชันแสดงผลว่าระบบปิดปรับปรุงถึง 18.00 น.

ที่มา: Zipmex Thailand

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

ที่มา: Zipmex Thailand