วันที่ 25 กรกกฎาคม 2565 ผู้เสียหายจากซิปเม็กซ์ (Zipmex) แพลตฟอร์มคริปโทฯ ได้นัดรวมตัวกันที่อาคารบี ชั้น 4 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหลักฐานและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีที่ซิปเม็กซ์ระงับการถอนเงินออกจากระบบ

สืบเนื่องจากกรณีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซิปเม็กซ์ ได้ประกาศระงับการถอนเงิน ทำให้ผู้ใช้งานนำเงินที่ลงทุนในกระเป๋าที่ชื่อว่า Z Wallet ออกมาไมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการที่ซิปเม็กซ์ ได้นำเงินของนักลงทุนไปลงทุนบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ และไม่สามารถนำเงินมาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนได้ ทำให้เกิดความเสียหายและข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก กลต. หรือไม่

เบื้องต้นทางผู้เสียหายได้รวบรวมคำถามและส่งตัวแทนไปพูดคุยเจ้าหน้าที่จากซิปเม็กซ์ ซึ่งเดินทางรับฟังปํญหาเบื้องต้นของนักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อไปนำเสนอต่อทางบริษัทให้ออกมาชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในภายหลังให้ชัดเจน

สุดท้ายทางผู้เสียก็ได้รวบรวมหลักฐานและปรึกษาและขอคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เพื่อหาทางออกกันต่อไป