บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub Exchange ออกประกาศชี้แจงวันนี้ (10 พ.ย. 65) เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดานซื้อขาย FTX ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ได้สร้างความสับสนและความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลก

ทั้งนี้ Bitkub ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ FTX แต่อย่างใด

สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทุกรายถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดย Bitkub ยืนยันว่า ประกอบธุรกิจและดำเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ Bitkub ยังไม่มีนโยบายนำเงินฝากของลูกค้าไปหาประโยชน์อื่นใด นอกจากการฝากไว้ที่ธนาคารเท่านั้น ขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างปกติ และการฝากถอนสินทรัพย์ทุกประเภทยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้การดูแลตามนโยบายของบริษัทฯ

ก่อนหน้านี้ มีการรายงานข่าวว่า กระดานซื้อขาย FTX ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนายฉางเผิง จ้าว หรือ CZ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งไบแนนซ์ (Binance) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ ดีลดังกล่าวถูกล้มไป ภายหลังการสอบทานบัญชีเริ่มต้นขึ้นไม่ถึง 1 วัน (Due Diligence) โดยบัญชีทวิตเตอร์ของไบแนนซ์ ชี้แจงเรื่องนี้ว่า “เกินความสามารถของไบแนนซ์ที่จะช่วยเหลือได้”

ที่มา : Bitkub