นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลง  1 บาทต่อลิตร แต่หลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียด กระทรวงการคลังแจ้งว่าภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยก 91 กับ 95 โดยคิดในตราเดียวกัน หากจะปรับลดก็ต้องลดทั้งหมด กระทรวงการคลังจึงมองว่าไม่สามารถที่จะลดภาษีสรรพาสามิตในแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทได้ โดยเสนอให้ลดภาษี สรรพสามิต ลง 1 บาท ต่อลิตร แต่ในส่วนน้ำมันเบนซิน 91 กองทุนน้ำมันจะไปบริหารจัดการเพิ่ม อีก 1.50 บาท ต่อลิตร ให้เป็น 2.50 บาท ต่อลิตร ตามที่ได้ให้ไว้ โดยจะให้มีผล ตั้งแต่ 7 พ.ย. ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนเงินกองทุน จะบริหารได้หรือไม่ เพราะตัวเลขยังติดลบ นายพีระพันธุ์ ย้ำว่า ก็ต้องไปบริหารจัดการให้ได้

ซึ่งการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันครั้งนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง กล่าวว่า จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ ประมาณ 2,000 ล้านบาท 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส