ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการของ MicroStrategy บริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจโพสต์บน X ว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 16,130 BTC ในมูลค่าประมาณ 593.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (21,000 ล้านบาท) ตกราคาเฉลี่ยเหรียญละ 36,785 เหรียญสหรัฐฯ (1,301,030 บาท) ซึ่งได้แนบเอกสารส่ง ก.ล.ต. สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นการซื้อในระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2023

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 MicroStrategy ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถือครองบิตคอยน์มากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนทั้งหมด 174,530 BTC ในมูลค่าขณะนั้นที่ 5,280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (186,671 ล้านบาท) ที่ราคาเฉลี่ย 30,252 เหรียญสหรัฐฯ (1,069,120 บาท) ต่อบิตคอยน์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 21.51 น. ที่ 37,699.72 เหรียญสหรัฐฯ (1,332,326 บาท)

เดือนกันยายน MicroStrategy พึ่งซื้อบิตคอยน์เพิ่มไป 5,445 BTC ในมูลค่าประมาณ 147.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (5,389 ล้านบาท) ตกราคาเฉลี่ยเหรียญละ 27,053 เหรียญสหรัฐฯ (990,207 บาท) ถือครองทั้งหมด 158,245 BTC ในราคาเฉลี่ย 29,582 เหรียญสหรัฐฯ (1,082,997 บาท)

ที่มา : microstrategy.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส