27 ธันวาคม ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการของ MicroStrategy บริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจโพสต์บน X ว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์ (Bitcoin) เพิ่มอีก 14,620 BTC ในมูลค่าประมาณ 615.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (21,088 ล้านบาท) ตกราคาเฉลี่ยเหรียญละ 42,110 เหรียญสหรัฐฯ (1,442,688 บาท) ซึ่งได้แนบเอกสารส่ง ก.ล.ต. สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นการซื้อในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2023

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2023 MicroStrategy ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถือครองบิตคอยน์มากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนทั้งหมด 189,150 BTC ในมูลค่าขณะนั้นที่ 5,895 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (201,833 ล้านบาท) ที่ราคาเฉลี่ย 31,168 เหรียญสหรัฐฯ (1,067,129 บาท) ต่อบิตคอยน์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ณ วันที่ 28 ธันวาคม เวลา 08.45 น. ที่ 43,524.32 เหรียญสหรัฐฯ (1,490,707 บาท)

เดือนพฤศจิกายน MicroStrategy พึ่งซื้อบิตคอยน์เพิ่มไป 16,130 BTC ในมูลค่าประมาณ 593.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (21,000 ล้านบาท) ตกราคาเฉลี่ยเหรียญละ 36,785 เหรียญสหรัฐฯ (1,301,000 บาท) ถือครองทั้งหมด 174,530 BTC ในราคาเฉลี่ย 30,252 เหรียญสหรัฐฯ (1,069,000 บาท)

ที่มา : microstrategy.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส