ปัจจุบันธนาคารยูโอบีกำลังอยู่ระหว่างการย้ายบัญชีจากลูกค้าจากธนาคารซิตี้แบงก์เข้ามา จากกรณี ธนาคารยูโอบีได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565

ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซิตี้แบงก์ แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ธนาคารยูโอบี จะดำเนินการโอนย้ายบัญชีของลูกค้ากลุ่มบุคคลจากธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยมายังธนาคารฯ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567

โดยจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ หลังจากที่การโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงในวันและเวลาดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเชียลของธนาคารโดยเร็วที่สุด

ประกาศ ข้อมูลสำคัญเตรียมพร้อมก่อนโอนย้าย

บัตรเดบิตซิตี้และบัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์จนกว่าธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตยูโอบีและบัตรเครดิตยูโอบีใหม่ให้กับท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

คะแนนสะสมทั้งหมดจากบัตรเครดิตซิตี๋ของท่านจะถูกโอนมายังธนาคารยูโอบีและคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายทั้งก่อนและหลังการโอนย้ายจะไม่มีวันหมดอายุ

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยธนาคารจะเริ่มทยอยจัดส่งบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ให้กับลูกค้าในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567 กรณีที่ท่านต้องการเบิกถอนเงินสดระหว่างที่ท่านยังไม่ได้รับบัตรใหม่จากธนาคาร ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคารยูโอ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร

ในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีใหม่จากธนาคารยูโอบี ท่านสามารถทำการชำระค่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งยอดบัญชีล่าสุดที่ท่านได้รับจากธนาคารซิตี้แบงก์ ผ่านทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือศึกษาช่องทางชำระเงินอื่น ๆ ได้ผ่านประกาศของธนาคาร

สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากและบัญชีการลงทุน ธนาคารได้แจ้งรายละเอียดหมายเลขบัญชียูโอบีใหม่ให้กับท่านโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณาใช้เลขที่บัญชีใหม่สำหรับผูกบัญชีในการโอนเงินหรือการชำระเงินต่างๆ แทนหมายเลขบัญชีเดิมหลังการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับจดหมายทางไปรษณีย์แจ้งข้อมูลยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากและบัญชีการลงทุนที่โอนจากบัญชีซิตี้แบงก์มายังบัญชียูโอบีใหม่ของท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand และลงทะเบียนในการใช้งานแอปได้เมื่อท่านมีผลิตภัณฑ์กับธนาคารยูโอบีอยู่ในปัจจุบัน หรือหลังจากที่บัญชีต่าง ๆ จากธนาคารซิตี๋แบงก์ของท่านได้ถูกโอนย้ายมาอย่างสมบูรณ์

ธนาคารได้สรุปข้อมูลสำคัญก่อนและหลังการโอนย้ายบัญชี รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของท่าน การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท ช่องทางการติดต่อ และระยะเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวโดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th