วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย “สิริฮับ โทเคน” ประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครั้งแรก งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์เลือกช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบและอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX โดยอัตโนมัติ

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แจ้งการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 (วันกำหนดสิทธิ)

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 ประเภท สามารถเลือกช่องทางการรับผลตอบแทนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารในระบบของ ERX และต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องทำการลงทะเบียนบัญชีธนาคารกับ ERX ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีธนาคารได้ที่นี่ (คลิก) หรือโทร. 02-080-6060
  • กรณีที่ต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX เพื่อใช้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีธนาคาร แต่เมื่อประสงค์ถอนเงินจากบัญชี Cash Balance จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนตามที่ ERX กำหนด

ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลสิริฮับ เป็นโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของประเทศไทย (Real Estate-Backed ICO) โดยลงทุนในกระแสรายรับจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส โครงการที่มีศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตี้แห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตใจกลางอ่อนนุช โดยมี บมจ.แสนสิริ เป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เต็มพื้นที่ 100% และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี