29 ก.ย. 2565 – บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GLOBISH สตาร์ตอัป สาย EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ ปิดดีลระดมทุน Series A+ ได้สำเร็จ และถือเป็นครั้งแรกที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เข้าร่วมลงทุนในดิจิทัลสตาร์ตอัป โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรบริษัทชั้นนำ อัดงบ 90 ล้านบาท ให้ โกลบิช สามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มคลาสเรียนเป็น 500,000 คลาสในปีนี้ เพิ่มโค้ชผู้สอน รองรับการขยายตลาด คาดสร้างรายได้แตะ 1,200 ล้านบาท ในปี 2568

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรบริษัทเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC) ชั้นนำอย่าง Premier, NVEST Venture, ECG, 500 TukTuks, StormBreaker Ventur, RareJob รวมทั้ง BonAngels เข้าลงทุนใน บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเรียนภาษาต่างประเทศออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษาผ่านการสื่อสารโดยตรงด้วยระบบวิดีโอคอล ซึ่งเป็นดิจิทัลสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) ระยะเติบโต (Growth Stage) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 90 ล้านบาท ในระดับ Series A+

ทั้งนี้ ดีป้า และ เครือข่ายพันธมิตร เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ โกลบิช รวมถึงศักยภาพการเติบโต ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นับเป็นการร่วมลงทุนโดยตรงในดิจิทัลสตาร์ตอัประยะเติบโตครั้งใหญ่ที่สุดและครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ โกลบิช สามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ดีป้า และพันธมิตรจะร่วมเป็น ‘สะพาน’ เชื่อมโยง โกลบิช สู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

นายธกานต์ อานันโททัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง GLOBISH กล่าวว่า ปี 2564 โกลบิช เติบโตทะลุเป้า ด้วยคลาสเรียนมากถึง 300,000 คลาสใน สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีกลุ่มผู้เรียนเป็นเด็ก 20% กลุ่มคนวัยทำงาน 80% โดยมีปัจจัยบวก เช่น เทรนด์การรีสกิล (Reskill) อัพสกิล (Upskill) จึงเดินหน้าตาม วิสัยทัศน์ “Empower People for Growth” พัฒนาศักยภาพคนไทยผ่านแพลตฟอร์มการเรียนที่ให้ผู้เรียนสามารถเปิดคลาสเรียนส่วนตัวได้เอง พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้แตะ 1,200 ล้านบาทภายในปี 2568

ทั้งนี้ปัจจุบัน โกลบิช มีทีมโค้ชผู้สอนเนทีฟจากหลายประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา เซาท์แอฟริกา รวมถึงอียิปต์ อินเดีย ยูเครน ฟิลิปปินส์ รวมกว่า 400 คน ตั้งเป้าเพิ่มโค้ชผู้สอนเป็น 1,000 คน เพื่อรองรับการขยายตลาด โดยได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ที่เมืองโฮจิมินห์ ในช่วงปีที่ผ่านมา และได้ผลตอบรับที่ดี จึงเตรียมขยายตลาดเพิ่ม ในแถบประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ ตั้งเป้ากระตุ้นคลาสเรียน 500,000 คลาสในปี 2565

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง GLOBISH กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาเป็นปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของสถาบันหลายแห่ง ด้วยรูปแบบการเรียนในห้องใหญ่ ปริมาณนักเรียนมาก แต่มีครูผู้สอนเพียง 1 คน ทำให้การเข้าถึงทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเด็กไทยลดลง ต้องหันมาเรียนรู้ รีสกิล-อัพสกิล ด้วยตนเองเมื่อถึงในวัยทำงาน เพื่อให้มีทักษะเท่าทันกับภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะด้านภาษาเพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน วิกฤติโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ เกิดการปรับตัวของตลาดแรงงานทั่วโลก และไทยเผชิญกับภาวะ Talent War หรือการแย่งชิงศักยภาพบุคลากรที่มีทักษะเพิ่มสูงขึ้น กระตุ้นองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะ เพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาด สอดรับกับวงการธุรกิจ EdTech ในไทยที่เริ่มขยายตัว ทั้งนี้พบอีกว่าผู้บริโภคยังใช้งาน EdTech ในรูปแบบการเรียนออนไลน์แม้โควิด-19 จะคลี่คลายลง รวมทั้งองค์กรชั้นนำกว่า 300 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะกลุ่มตามเป้าหมายขององค์กรด้วย เช่น หลักสูตร Tech Talent สำหรับคนในสายงานเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ โกลบิช 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา โกลบิช ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติมากมาย ทั้ง Prime Minister’s Digital Awards 2020 สาขา Digital Startup, รางวัลผู้ก่อตั้งยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย Rice Bowl Startup Award 2018, รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมยอดเยี่ยม JUMC STAR 2017 จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Pitch@Palace เป็น Top 3 สตาร์ทอัพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Swiss Innovation Challenge 2016 และล่าสุด Grand Winner จาก SPARK Ignite 2022 by HUAWEI