วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งเผยแพร่เนื้อหาระบุว่า Bitkub มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพนันออนไลน์ ทั้งนี้ Bitkub ยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลที่ปรากฏรายชื่อตามข่าวแต่อย่างใด

Bitkub ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี โดย Bitkub คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอย่างสม่ำเสมอและมาโดยตลอด

นอกจากนี้ Bitkub ยังชี้แจงอีกว่า บริษัทฯ ยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และผู้บริหารของ Bitkub ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นสำคัญเช่นกัน พร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏตามข่าว

นายสกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของ Bitkub
นายสกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของ Bitkub

ทางด้าน นายสกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของ Bitkub เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sakolkorn Sakavee ว่า รู้สึกตกใจกับรายงานข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของ Bitkub อย่างมาก และคาดว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันอย่างรุนแรง โดยตนในฐานะของอดีตผู้บริหาร Bitkub ขอยืนยันว่า บริษัทฯ และผู้บริหารทุกคนไม่มีเกี่ยวข้องกับกลุ่มพนันออนไลน์ตามที่รายงานข่าวกล่าวอ้าง และยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าเส้นทางการเงินของ Bitkub โปร่งใส และมีระบบการยืนยันตัวตนที่เข้มงวด

ล่าสุด Bitkub เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการที่จำเป็นตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : Bitkub, Sakolkorn Sakavee